Vækstplan tager hul på udfordringerne med at tiltrække risikovillig kapital

PressemeddelelseVækstplan sætter fokus på at styrke virksomhedernes muligheder for at tiltrække den vækstkapital, som er svær at hente i bankerne. Det er positive tiltag, som kan hjælpe de dygtige virksomheder på vej, vurderer FSR – danske revisorer.

SMVAnalyse

Nej. Det vil typisk være svaret i banken, hvis en nystartet eller lille virksomhed er ude for at låne risikovillig kapital til at vokse forretningen.

”Hvis en bank skal låne penge ud, skal der være indtjening eller sikkerhed. Skal du først til at opbygge forretningen, er der brug for risikovillig kapital. Og den kan bankerne ikke levere. Ganske naturligt er det denne risikovillige kapital mange nye og mindre virksomheder har brug for at sætte gang i forretningen. Derfor er det positivt at se, at vækstplanen sætter fokus på blandt andet dette område,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen.

Det samlet udspil ”Vækst og udvikling i hele Danmark” blev fremsat af regeringen mandag middag. Til at gennemføre den samlede plan er der afsat over 9 milliarder kroner til de mere end 100 initiativer i planen.
En del af planen skal styrke mulighederne for at tiltrække vækstkapital til nye og mindre virksomheder. Det skal blandt andet ske ved at oprette en ny investeringsfond med fokus på de mindre virksomheder, styrke mulighederne for business angel-investeringer og udvide Vækstfondens rammer for at låne til mindre virksomheder.

Manglende finansiering hæmmer væksten
Undersøgelser blandt revisorerne viser, at konsekvensen for nystartede virksomheder, der ikke kan få finansiering er, at de ikke vækster eller i værste fald lukker ned. Samtidig viser undersøgelsen, at private långivere – typisk familien, men også business angels - og Vækstfonden, er blandt de første virksomhederne vender sig mod, når de får nej i banken.

”Vækstfonden har opbygget et solidt fundament og et stort kendskab blandt virksomhederne, så det er positivt, at deres muligheder for at hjælpe nye og mindre virksomheder med potentiale styrkes. Samtidig er det et skridt i den rigtige retning, at mulighederne for at matche gode virksomheder med gode investorer styrkes. Det vil også være oplagt, at revisorerne styrker deres fokus på at være brobygger mellem investorer og virksomheder, der søger risikovillig,” siger Tom Vile Jensen og uddyber:

”Tiltagene i vækstplanen åbner for, at det bliver lidt lettere for kapital og vækstvirksomheder at mødes, men man skal være opmærksom på, at det store arbejde fortsat ligger hos de virksomheder, som skal tiltrække kapitalen. Udover at have en god idé med forretningspotentiale, så kræver det gennemarbejdede planer og et rigtig stort benarbejde, hvis man skal tiltrække kapital. Det ændrer vækstplanen ikke på, men forhåbentlig kan den hjælpe til at sikre, at lidt flere virksomheder finder den kapital, som kan vækste idéer med potentiale.”
 

Læs hele vækstplanen her

Initiativer i vækstplanen under ”Vækstkapital til nye og mindre virksomheder”

Nye samt små og mellemstore virksomheder får bedre mulighed for at finde risikovillig kapital. Med oprettelsen af Dansk Vækstkapital II tilvejebringes 3 mia. kr., der skal investeres og understøtte vækst og jobskabelse i nye samt små og mellemstore virksomheder.

Vækstfondens rammer for lån, garantier og kautioner udvides, så flere iværksættere og mindre virksomheder kan finde finansiering.

I starten af 2016 etablere en Business Angels matchingfacilitet. Vækstfonden afsætter i alt 100 mio. kr. til at matche investeringer i danske virksomheder fra danske og udenlandske business angels.

Etablere et offentligt-privat erhvervs- og iværksætternetværk ”DenmarkBridge” som i Silicon Valley skal hjælpe danske iværksættere med at rejse kapital fra udenlandske investorer og samtidig bidrage til, at større danske virksomheder og danske iværksættere knytter tættere kontakt til investorer og teknologiudviklingen i Silicon Valley.