Virksomhederne skruer op for optimismen

PressemeddelelseVirksomhederne indleder en mere offensiv salgs- og markedsføringsindsats i 2015, vurderer deres revisorer. Men fokus på effektiviseringer, økonomistyring og reduktion af omkostninger fylder fortsat mest hos virksomhedsledelserne.

RegnskabFSR - danske revisorer

Virksomhederne er langsomt ved at løsne grebet om den stramme økonomiske styring og skrue op for optimismen. For første gang i flere år er der således ved at ske et skifte i virksomhedernes strategiske prioriteringer fra et mere defensivt fokus på at reducere omkostninger og effektivisere til et mere offensivt fokus på salg og markedsføring. Det fremgår af en ny spørgeskemaundersøgelse fra FSR – danske revisorer blandt 181 godkendte revisorer.

3 ud af 4 (76 pct.) revisorer i undersøgelsen vurderer, at salg og markedsføring i høj grad/i nogen grad vil blive prioriteret i 2015. Det er en markant stigning i forhold til året før, hvor det tilsvarende tal var 61 pct. Også offensive indsatsområder som fx investeringer i ny teknologi og samarbejde med eksterne parter er ved at tage fart. Her vurderer henholdsvis 70 pct. og 52 pct. at disse indsatser vil blive prioriteret i 2015. I 2014 var det bare 53 pct. og 42 pct. 

Selvom der er kommet mere fokus på offensive indsatser, fylder mere defensive indsatsområder som fx effektiviseringer og økonomistyring fortsat meget hos virksomhederne. 87 pct. af revisorerne forventer i nogen grad/i høj grad mere fokus på effektiv produktion i 2015. Det er på niveau med året før. Samtidig vurderer 83 pct. at økonomi- og likviditetsstyring vil være et prioriteret indsatsområde i 2015, hvilket er et lille fald i forhold til året før.

Figur: Hvordan oplever du, at virksomhederne prioriterer deres indsats på følgende områder i 2015? (n=184) 

Virksomhederne vil fortsat skære i omkostningerne
Direkte adspurgt svarer næsten hver anden revisor (46 pct.), at de er enige i, at virksomhederne vil skære yderligere i deres omkostninger i 2015. Det er en mindre andel end året før, hvor 57 pct. af respondenterne pegede på, at virksomhederne var nødt til at skære.

Figur: Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn? Virksomhederne vil være nødt til at skære i omkostningerne de kommende 12 måneder. (n=183)

Det er ligesom i 2014-undersøgelsen lønninger og reduktion af varelagre, der topper listen over emner, som revisorerne vurderer, at der vil blive skåret ned på. Også bonusordninger, personalegoder og rejser er blandt de områder, som vurderes at blive skåret ned på i de næste 12 måneder.
 

Læs hele surveyen

 

Kontakt

 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147
 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151