A.P. Møller - Mærsk og Danske Spil vinder CSR Prisen 2016

PressemeddelelseH.K.H. Kronprinsessen uddelte fredag eftermiddag årets CSR-priser. Modet til at sætte fokus på dilemmaer var blandt argumenterne for vinderne. Årets prisuddeling er 22. gang, at FSR – danske revisorer hylder de danske virksomheder, som leder feltet, når det kommer til rapportering om samfundsansvar.

CSRArrangementerFSR - danske revisorer

Klik for større billede
Fotos: Jakob Carlsen

Klik for større billede

Klik for større billede

A.P. Møller - Mærsk og Danske Spil vandt fredag eftermiddag priserne for Danmarks bedste CSR rapport. H.K.H. Kronprinsessen overrakte for tredje år i træk priserne til vinderne af FSR – danske revisorers CSR Pris.

”A.P. Møller - Mærsk sætter et stort aftryk i samfundet – også socialt og miljømæssigt. Effekten af dette, og hvordan det påvirker forretningen giver rapporten et i særklasse forståeligt og balanceret overblik over. Hos Danske Spil er en af rapportens styrker dens ærlighed i forhold til de dilemmaer, som er forbundet med kerneaktiviteten, eksempelvis ludomani,” begrunder formand for FSR – danske revisorers CSR-udvalg og formand for dommerpanelet, Birgitte Mogensen. 

Claus V. Hemmingsen, CEO for Maersk Drilling, formand for A.P. Møller – Mærsks Sustainability Council og medlem af virksomhedens Executive Board modtog på vegne af A.P. Møller – Mærsk CSR Prisen 2016 for store virksomheder.

”Vi glæder os over endnu engang at modtage anerkendelse for vores arbejde med CSR og bæredygtighed i A.P. Møller - Mærsk. I vores rapport lægger vi vægt på at fortælle åbent og ærligt om vores økonomiske, miljømæssige og sociale påvirkninger på samfundet – både positive og negative. Det skaber tillid, og det holder os op på at forbedre vores indsats. CSR er for os en integreret del af den måde, vi driver vores forretning på, og vi bestræber os på at bruge vores kernekompetencer til at løse samfundsmæssige udfordringer, på en måde der gavner os og det samfund, vi er en del af,” siger Claus V. Hemmingsen.

H. C. Madsen, adm. direktør, Danske Spil, modtog på vegne Danske Spil CSR Prisen 2016 for mellemstore virksomheder.

”Vi er meget glade og stolte over at modtage denne anerkendelse. Ansvarlighed er en af Danske Spils værdier, og det har derfor igennem de seneste år været vores klare mål som statsejet selskab at sætte nye standarder for CSR i spillebranchen. Vi har arbejdet struktureret og målrettet med implementering af de tiltag, som vi har videnskabelig belæg for, har effekt. CSR-rapporteringen har for os været altafgørende, idet vi tror på, at åbenhed og ærlighed – også om de sårbare temaer - skaber de bedste rammer for en effektfuld CSR-indsats, der ikke blot er til glæde, men reelt til gavn for de fleste. Arbejdet med rapporten har ikke blot drevet CSR-arbejdet i hverdagen, men har også skabt fokus og engagement på tværs af organisationen,” siger H. C. Madsen.

Med årets overrækkelse er det 22. gang, at FSR - danske revisorer uddeler priser for bedste CSR rapporter fra danske virksomheder. CSR Prisen skal fremhæve de danske virksomheder, der arbejder professionelt med at kommunikere om deres samfundsansvar i form af en årlige redegørelse. Virksomheder, der i kraft af deres dedikation og indsats, er en kilde til inspiration for andre.
Priserne blev uddelt i forbindelse med årets CSR konference på Børsen i København, som arrangeres af Dansk Erhverv, Erhvervsstyrelsen og FSR – danske revisorer. 

Fokus på rapportering om miljø, anti-korruption og menneskerettigheder
Udover de to hovedpriser blev der uddelt anerkendelser for rapporteringen inden for miljø og klima, menneskerettigheder og anti-korruption og bestikkelse, der alle tre er emner, som har fokus hos virksomhedernes interessenter og myndigheder.
Carlsberg blev fremhævet for deres miljørapportering, Arla for rapportering omkring menneskerettigheder og Rambøll for rapportering om anti-korruption.

Administrerende direktør hos FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen:

"CSR Priserne understøtter også en anden vigtig dagsorden, nemlig kravet fra virksomhedernes interessenter om i højere grad at levere information omkring hele virksomheden – og ikke alene traditionelle finansielle nøgletal. CSR-rapporteringen viser nogle af virksomhedernes værdier, som ikke altid kan sættes på formel eller illustreres med klassiske nøgletal. Men de udgør en vigtigt del af virksomhedens værdiskabelse og impact på samfundet. Det er informationer, som er med til at danne det samlede billede, når aktionærer, investorer, kunder og andre interessenter skal vurdere en virksomheds værdier, strategi og performance. Det arbejde vil vi gerne præmiere og understøtte med CSR-Prisen.”  

 

Vinderne af CSR Prisen 2016:

CSR Prisen 2016 - virksomhed med flere end 6000 medarbejdere: A.P. Møller - Mærsk

Kontakt: Kis Soegaard, Head of Media Relations, International, Media & Stakeholder Relations, Maersk Group: +45 2493 7168, Email: Kis.Soegaard@maersk.com

Læs dommerpanelets begrundelse

CSR Prisen 2016 - virksomhed med mindre end 6000 medarbejdere: Danske Spil

Kontakt: Marie Grabow Westergaard, Pressechef, Danske Spil, mobil 30 85 17 34.

Læs dommerpanelets begrundelse

Anerkendelser:
Miljørapportering: Carlsberg
Rapportering om menneskerettigheder: Arla
Rapportering om anti-korruption: Rambøll

CSR Prisen 2016 – dommerpanelets begrundelse - anerkendelser

 

Tidligere vindere:

2015

2014

2013

2012

2011

Carlsberg, virksomhed med flere end 6000 medarbejdere

Maersk Drilling, virksomhed med mellem 2000 og 6000 medarbejdere

Palsgaard, virksomhed med færre end 2000 medarbejdere

Novo Nordisk, prisen for integreret rapportering

A. P. Møller – Mærsk, virksomheder med flere end 500 medarbejdere

Novozymes, jubilæumsprisen i anledning af 20. året for uddeling af priserne  

SE – Syd Energi, Prisen for nye tilgange

Færch Plast, virksomheder med mindre end 500 medarbejdere

A. P. Møller – Mærsk, bedste samlede CSR-rapportering

VandCenter Syd, bedste rapportering fra virksomhed med under 500 medarbejdere

DAB, bedste emerging-rapportering:

Siteimprove, prisen for CSR-arbejde gennem tilslutning til UN Global Compact

A. P. Møller - Mærsk, bedste CSR rapport

NKT, bedste Communication of Progress rapport

Middelfart Sparekasse, bedste SMV/Lokal rapport

Top-Toy, bedste Emerging rapport

Novo Nordisk, bedste CSR-rapport, der er integreret i årsregnskabet

LEGO, bedste stand alone CSR-rapport.

Palsgaard, for den bedste 1. gangs CSR-rapport

Dommerpanelet

Rapporterne er blevet bedømt af følgende dommerpanel:

  • Ole Buhl, afdelingschef, ATP
  • Marie Torp Dandanel, repræsentant for generation Y, CBS-studerende
  • Esben Høstager, CEO, Høstager SOLO
  • Rune Gottlieb Skovgaard, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen
  • Morten Lehmann, CSR-chef, Dansk Erhverv
  • Sara Krüger Falck, CSR rådgiver, DI
  • Keld Lundberg Holm, direktør, Finansforeningen
  • Nina Movin, salgsdirektør, Threadneedle
  • Pia Mulvad Reksten, erhvervs- og forskningspolitisk konsulent, LO

Yderligere information:

Chefkonsulent i FSR – danske revisorer, Pernille Risgaard: Mob 4026 1433

Pressehenvendelser: Chefkonsulent i FSR – danske revisorer, Jakob Holm: Mob 4193 3169.