FSR – danske revisorer hilser nyt skattelovråd velkommen

PressemeddelelseSkatteministeren har nedsat et skattelovråd, som skal styrke kvaliteten af lovgivningen såvel som borgernes og virksomhedernes retssikkerhed. Et tiltag som FSR – danske revisorer tidligere har opfordret skatteministeren til at igangsætte

Skat

Retssikkerhed er en mærkesag for FSR – danske revisorer. Derfor roser foreningen skatteministeren for at have imødekommet et ønske fra foreningen om at oprette et skattelovråd.

”Vi hilser et Skattelovråd velkommen og vi har store forventninger til, at det kan højne kvaliteten af lovgivningen og retssikkerheden. Det er vigtigt, at reglerne er klare og fremtidssikrede, og så enkle som muligt. Et Skattelovråd vil kunne bidrage med at belyse de forskellige problemstillinger fra en mere praktisk synsvinkel”, siger formand for FSR – danske revisorers skatteudvalg, Bjarne Gimsing.

Netop regelforenklingen er et stort fokusområde for det nye skattelovråd, bestående af 7 økonomiske og juridiske eksperter, som får til opgave at vurdere, om nuværende skatteregler er enkle og tidssvarende.

Det ærgrer dog Bjarne Gimsing, at skattelovrådet udelukkende skal vurdere emner på skatteområdet efter anmodning fra skatteministeren.

”Vi havde håbet på et kommissorium, der ville give Skattelovrådet mulighed for af egen drift at tage problemstillinger op. Da vi oprindeligt foreslog ministeren et sådan råd, var en af grundstenene netop, at rådet skulle have adgang til selv at tage sager op. Det ville sikre et ”tilbageløb” til det politiske system i det tilfælde, hvor praksis hen ad vejen udvikler sig i en retning, der ikke er i overensstemmelse med lovgivningens oprindelige hensigt, eller som skaber unødig kompleksitet eller retsusikkerhed”, udtaler Bjarne Gimsing.

I første omgang får det nye skattelovråd til opgave at gennemgå, om de danske skatteregler er tilstrækkeligt robuste til at forhindre grænseoverskridende skatteunddragelse gennem brug af skattelykonstruktioner.

Læs skatteministerens pressemeddelelse om det nye skattelovråd her.

Læs FSR’s forslag til et skattelovråd her.

Kontakt

 • Louise Egede Olesen

  Chefkonsulent

  2132 1838
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147