Kludetæppe af skatteregler giver besvær i virksomhederne

PressemeddelelseEn tredjedel af de største danske virksomheder oplever, at de må bruge flere ressourcer på skatteområdet. Mere ensartede skatteregler på tværs af lande kunne sænke kompleksiteten, viser ny undersøgelse fra FSR – danske revisorer og Epinion.

AnalyseSkat


 • Hver anden (51 pct.) af de største danske virksomheder mener, at de danske skatteregler er for komplekse

 • Hver tredje (34 pct.) af virksomhederne bruger flere eller væsentligt flere ressourcer på skatten end for fem år siden

 • Knap seks ud af 10 (58 pct.) virksomheder mener, at mere ensartede skatteregler i EU vil gøre det nemmere at drive deres virksomhed

 • Ni ud af 10 CFO’er mener, at professionelle skatterådgivere er en nødvendighed for at kunne håndtere skattelovgivningen grundet dens kompleksitet

De danske skatteregler er for komplekse, og kompleksiteten koster fortsat flere ressourcer hos de største danske virksomheder. Sådan lyder vurderingen fra CFO’erne blandt 100 af Danmarks største virksomheder i en ny undersøgelse fra Epinion og FSR – danske revisorer.

Den stigende kompleksitet afspejles ved, at ni ud af 10 CFO’er i undersøgelsen mener, at det er en nødvendighed at trække på professionelle skatterådgivere for at kunne håndtere skattelovgivningen.

”Når virksomhederne benytter skatterådgivere, er det, fordi reglerne er komplekse og ressourcekrævende, især for de virksomheder der opererer globalt, hvor der er risiko for utilsigtet dobbeltbeskatning og asymmetri i beskatningen. Det handler ikke om sindrige skattekonstruktioner. Det handler om compliance – at virksomhederne må søge sparring for at sikre, at de lever op til reglerne og betaler den skat, de skal,” siger adm. direktør hos FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen.

Netop balancen mellem skatteregler og erhvervslivets konkurrenceevne er hovedemnet, når FSR – danske revisorer sammen med blandt andre skatteministeren sætter fokus på centrale dilemmaer i skattedebatten ved revisorernes årsmøde i dag.

Danmark kan ikke stå alene i opgør med kompleks skattelov
Næsten seks ud af 10 CFO’er i undersøgelsen vurderer, at det vil gøre det nemmere at drive deres virksomhed, hvis skattereglerne i EU var mere ensrettede.

”Virksomhederne er blevet globale, men skat har traditionelt været et nationalt anliggende. Skat finansierer velfærd, og skat er et redskab til at tiltrække virksomheder og arbejdspladser. Det har resulteret i et skattepolitisk kludetæppe på tværs af EU, som giver virksomhederne grå hår i hovedet,” siger Charlotte Jepsen og uddyber:

”Hvis kompleksiteten for alvor skal ned, er der behov for at se på fælles ”færdselsregler” på tværs af landegrænserne. Det vil kræve et politisk opgør med nationale særregler – både ’negative regler’ og de ’positive regler’, som sænker skat eller afgifter. Et opgør med særregler vil samtidig havde den effekt, at det reducerer muligheden skattespekulation på tværs af landegrænser. Men det vil kræve politisk vilje og mod, hvis politikerne skal give afkald på muligheden for national skattekonkurrence for at sænke kompleksiteten.” 

Læs hele undersøgelsen

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er udført af Epinion for FSR – danske revisorer og omhandler opfattelsen af skattelovgivning og -regulering blandt de største virksomheder i Danmark.
Af en pulje på Danmarks 698 største virksomheder er der gennemført kvantitative telefoninterviews med CFO’er i 100 virksomheder.

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169