Offentlig digitalisering spiser af virksomhedernes tid

PressemeddelelseDigitaliseringen af de offentlige indberetningsløsninger har ifølge revisorerne øget tidsforbruget for virksomhederne. Skal det blive lettere at drive virksomhed i Danmark, kræver det også fokus på, at nedbringe de byrder indberetningerne påfører virksomhederne, mener FSR – danske revisorer.

Analyse

Vurderer du, at digitaliseringen har resulteret i, at indberetningerne er blevet mere eller mindre tidskrævende?
Klik for større billede

Over den seneste årrække er en række indberetninger, som dansk erhvervsliv skal indsende til det offentlige, blevet digitaliseret – det gælder fx skatteindberetningerne og regnskabsindberetning. Mens digitalisering andre steder gør livet lettere for virksomhederne, så har digitaliseringen af de offentlige løsninger haft den modsatte effekt, viser en survey fra FSR – danske revisorer.

Tre ud af fire revisorer vurderer, at digitaliseringen har medført, at indberetningerne til det offentlige er blevet mere tidskrævende. Samtidig vurderer ni ud af 10 revisorer, at digitaliseringen har medført, at der i dag skal indberettes flere oplysninger end for tre år siden.

”Den politiske beslutning om, at indberetningerne skal være digitale er jo indlysende fornuftig, men konsekvenserne, nemlig et øget tidsforbrug ude hos virksomhederne, er desværre gået under den politiske rader, og det bør vi gøre noget ved,” siger Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør, FSR – danske revisorer.  

I mange år har embedsmændene givet et overslag på de omkostninger, der opstår for virksomhederne ved lovgivning. Det princip bør også benyttes på indberetningssystemer og digitalisering.  

”Ved ændringer af indberetningerne er myndighederne på ingen måde forpligtet til at tage hensyn til virksomhedernes tidsforbrug. Var der derimod tale om en lovændring vil effekten af ændringen blive målt. Men den tabte tid er jo penge for virksomhederne, uanset om de er forårsaget af lovgivning eller dårlige systemer. Derfor foreslår vi, at der foretages en økonomisk beregning,” siger Tom Vile Jensen. 

Sæt politisk fokus på indberetningsbyrderne
Digitaliseringen af indberetningerne har i mange tilfælde krævet nye systemer, når de sættes i søen, kan fejl og forsinkelser være svære at undgå. Samtidig skal virksomhederne lære et nyt system at kende, hvilket også kan øge tidsforbruget. For FSR – danske revisorer er det imidlertid afgørende, at man fremadrettet arbejder på at minimere de gener.

”Revisorerne peger på, at brugervenligheden i de offentlige systemer er lav, og at den kan styrkes, hvis man tog sig mere tid til fx brugertest, inden systemerne sættes i drift. Det skal simpelthen sikres, at systemerne er ordentligt testet og brugerklar, så bøvlet ikke bliver lagt over på virksomhederne,” siger Tom Vile Jensen.

I 2015 præsenterede FSR – danske revisorer sammen med 26 andre organisationer en stribe digitale-visioner. En af visionerne var at bruge digitaliseringen til at skabe færre digitale byrder til virksomhederne.

”Vi er sammen med 26 andre organisationer enige om, at den offentlige digitalisering ligeså meget skal komme virksomhederne til gode som det offentlige. Indtil videre er der langt til, at det mål bliver opfyldt. Det viser fx erfaringerne fra ilddåben af den digitale selskabsselvangivelse i efteråret 2015, som endte med en fristudsættelse på grund af ustabile systemer,” siger Tom Vile Jensen og tilføjer:

”Politikerne og myndigheder kan opnå en masse goodwill og respekt fra virksomhederne, hvis de gør digitaliseringen til en win-win for begge parter. At virksomheder må kæmpe med indberetningen om aftenen og i weekenden, fordi systemerne kører dårligt, giver den stik modsatte effekt,” siger Tom Vile Jensen.

 
Læs hele surveyen