FSR: Digitaliseringen rummer store muligheder for revisorbranchen

PressemeddelelseFremtidens revisorer skal klædes ordentligt på til at gribe mulighederne i digitaliseringen, fremhævede revisorernes formand Peter Gath, på Revisordøgnet 2017. Han opfordrede samtidig politikere, myndigheder og standardudstedere til at sikre at revisionsstandarder og lovgivning kan følge med den teknologiske udvikling

FSR - danske revisorerDigitale regnskaber

Selv om klassiske revisoropgaver som bogføring og opstilling af virksomhedernes regnskaber i stigende omfang bliver automatiserede, betyder det ikke, at revisorernes opgaver forsvinder. Tværtimod vil behovet for valide data og behovet for en uafhængig tredjemand, der giver sikkerhed for at tingene er i orden kun vokse i fremtiden.

Det var det klare budskab fra FSR – danske revisorers formand, Peter Gath, da han talte på brancheforeningens årsmøde, Revisordøgnet 2017 på Hotel Clarion i Copenhagen Airport.

Forinden havde Erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen talt om teknologiens betydningen for fremtidens regulering af erhvervslivet.

Revisorerne skal klædes bedre på
Peter Gath betonede i sin tale, at digitaliseringen rummer fantastiske muligheder og nye spændende forretningsområder for revisorbranchen. Men fremtidens revisorer skal klædes bedre på for at kunne gribe de muligheder, der viser sig, mener formanden:

”Der er ikke tvivl om, at vi er nødt til at justere revisoruddannelsen, så den afspejler fremtidens krav. Den teknologiske udvikling betyder, at vi som revisorer skal specialisere os mere og sørge for at udvikle vores kompetencer i højere grad, end vi tidligere har gjort. Teknologiforståelse og betydningen af de nye forretningsmodeller, der opstår, bliver vigtig sammen med de klassiske revisorkompetencer som dømmekraft og kritisk uafhængig stillingtagen”, siger Peter Gath og tilføjer:

”Vi skal vide, hvordan teknologien virker og hvordan den påvirker kundernes forretning. Derfor skal vi have en ny og digitalt orienteret revisoruddannelse. Det haster. For verden venter hverken på universiteterne eller på revisorerne”.  

Behov for fleksibel lovgivning
Samtidig lød der en opfordring fra formanden til politikere, myndigheder og standardudstedere om at sikre, at reguleringen og revisionsstandarderne kan følge med teknologien og udviklingen i digitale tjenester. Revisionsstandarderne må i højere grad fokusere på principper og mål for kvalitet, professionel dømmekraft og integritet, frem for detaljer om, hvordan revisoren løser en specifik opgave:

”Lovgivning og revisionsstandarder må ikke være en barriere for innovation af vores ydelser. Der er brug for at se på regulering i et nyt perspektiv. Kunstig intelligens, robotics og machine learning har vidtrækkende perspektiver for revisorbranchen og dens kunder. Den udvikling skal understøttes af mere fleksibel regulering og fleksible standarder. Ellers er der risiko for, at vi som branche ikke kan fastholde samme relevans”, slutter Peter Gath.

.