FSR: Der skal være fradrag for lønudgifter

PressemeddelelseRevisorerne opfordrer Folketinget til at komme i arbejdstøjet hurtigt efter dagens højesteretsdom om fradrag for lønudgifter. Virksomhederne har brug for afklaring nu

Skat

Med Højesterets underkendelse af 100 år gammel praksis for fradrag for lønudgifter, har der åbnet sig et stort hul i lovgivningen, der skal udfyldes og det bør ske nu for at undgå yderligere usikkerhed på området.

Højesteretssagerne vedrører fradrag for helt almindelige lønudgifter til egne ansatte. Højesteret har nu slået fast, at virksomhederne ikke har fradrag, når medarbejderne har været involveret i opkøb eller anden udvidelse af virksomheden.

Dermed lægger skattereglerne hindringer i vejen for vækst. Det er ikke hensigtsmæssigt, og FSR – danske revisorer opfordrer derfor skatteministeren til at fremsætte forslag til en reparation af lovgivningen med det samme, således at virksomhederne kan få fradrag for omkostninger til væksttiltag, udvidelser af virksomheden mv.

Bjarne Gimsing, formand for FSRs skatteudvalg udtaler:

”Det er uacceptabelt, at fradragsmulighederne på så centralt et område – og i strid med mangeårig praksis - bliver indskrænket på denne måde. Vi har i mange år forsøgt at råbe politikerne op således at man sikrer, at der er fradrag for helt almindelige erhvervsmæssige udgifter. Udviklingen er imidlertid gået i den stik modsatte retning, således at flere og flere erhvervsmæssige udgifter ikke længere kan trækkes fra. Dette skred er ikke sket fordi Folketinget har besluttet at det skal være sådan, men er sket rent administrativt ved at SKAT gennem de senere år på flere og flere områder har strammet praksis og afprøvet grænser. De nuværende regler giver - efter dagens dom - ikke mening i forhold til almindelige forretningsmæssige dispositioner og lægger hindringer i vejen for vækst”.

Han opfordrer ministeren til at sende en lovændring i høring med det samme og med en ikrafttrædelse der sikrer, at ingen virksomheder kommer i klemme som følge af dagens dom.

”Der må lovgivning til og det med det samme, da sagen har omfattende konsekvenser for virksomhederne”, slutter Bjarne Gimsing.  

Læs Højesterets dom her

Kontakt

 • Louise Egede Olesen

  Chefkonsulent

  2132 1838
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147