33 pct. færre konkurser end sidste år

Pressemeddelelse700 færre virksomheder gik konkurs i 1. kvartal 2017 i forhold til året før. En stor del af de virksomheder, der går konkurs, er dog blandt såkaldte nulvirksomheder uden ansatte og med under en million i omsætning. ”Det er en ny tendens, der hænger sammen med at det er blevet lettere at stifte selskab”, siger Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør i FSR - danske revisorer

AnalyseFSR - danske revisorerRegnskab

I årets første kvartal gik 1.289 virksomheder konkurs. Det er 33 procent færre end i 1. kvartal 2016 hvor knap 2.000 virksomheder gik konkurs. Det viser en ny opgørelse udført af eStatistik på vegne af FSR – danske revisorer.  

På trods af faldet er omfanget af konkurser fortsat på et relativt højt niveau. Både i 1. kvartal 2014 og 2015 lå antallet af konkurser således på henholdsvis 972 og 1.061. Det høje konkurstal 2016 og 2017 skyldes for en stor dels vedkommende de såkaldte nulvirksomheder, der hverken har ansatte eller aktiviteter, og som fylder mere op i statistikken end tidligere år. 

”Det er meget positivt at konkurserne er faldet igen. Dansk erhvervsliv lige nu har god vind i sejlene. De positive konjunkturer smitter af på virksomhedernes økonomiske tilstand. Det er det, som vi kan aflæse direkte i konkurstallene”, siger Tom Vile Jensen og tilføjer:   

”Vi kan også se, at der er flere og flere selskaber uden ansatte og med beskeden omsætning, der fylder op i konkursstatistikken. Det er en ny tendens, og som kan hænge sammen med, at det er blevet lettere og billigere at stifte selskab. I dag kan du eksempelvis stifte et selskab for 1 krone. Ud over generelt at være meget tyndt kapitaliseret og dermed i risiko for at gå konkurs, er der også en hel del af disse 1-kronesselskaber, der ikke er særligt seriøse”, siger Tom Vile Jensen.   

Aktive virksomheder fylder mindre
Ud af de 1.289 registrerede konkurser i første kvartal 2017 var blot 509, hvad der kan kaldes aktive virksomheder. Det svarer til at 39 procent var aktive virksomheder. Til sammenligning udgjorde aktive virksomheder hele 60 procent af konkurserne i finanskrisens første år.

”Ser vi bort fra de mange inaktive konkursramte virksomheder er konkurstallet langt under niveauet i finanskrisens første år”, siger Kent Nielsen, direktør i eStatistik, der yderligere pointerer, at tendensen gælder i alle landets regioner og i de fleste brancher.

”Industrien skiller sig positivt ud med et lavt konkursniveau i de seneste tre år, og med et fald på hele 60 procent siden konkurstallet toppede i starten af 2010” uddyber Kent Nielsen.

Læs analysen

Låner du penge ud med bind for øjnene...

Banken eller andre långivere låner ikke penge ud med bind for øjnene.

(Klik på billedet for større version)