Ny formand for FSR - danske revisorer

PressemeddelelseStatsautoriseret revisor og partner i EY, Peter Gath, er valgt som ny formand for FSR – danske revisorer. Den nye formand vil blandt andet arbejde for, at sikre branchens kvalitet og omdømme, modernisere revisoruddannelsen og styrke revisors rolle på skatteområdet, både nationalt og internationalt

FSR - danske revisorer

På den ordinære generalforsamling den 24. maj 2017 er Peter Gath, partner i EY, valgt som ny formand for FSR – danske revisorer. Peter Gath har været medlem af FSR – danske revisorers bestyrelse siden 2011 og viceformand siden 2014. Peter Gath afløser den siddende formand statsautoriseret revisor, Jens Otto Damgaard, PWC, som har siddet på formandsposten fra 2014-2017. 

Peter Gath er 52 år og har været partner i EY siden sammenlægningen med det tidligere KPMG i Danmark i 2014. Før det var Peter Gath partner i KPMG fra 2000-2014, hvor han blandt andet har været medlem af bestyrelsen og leder af revisionsforretningen (Head of Audit). Peter Gath har mange års erfaring med betjening af børsnoterede virksomheder, kapitalfondsejede virksomheder, privatejede virksomheder og offentlige virksomheder.

Peter Gath har i mange år ved siden af sit virke som revisor fungeret som ekstern lektor på CBS og underviser nu på bestyrelsesuddannelserne under CBS Executive.   

Som ny formand for FSR – danske revisorer vil Peter Gath især arbejde for at værne om branchens omdømme baseret på et højt kvalitetsniveau og have fokus på at modernisere revisoruddannelsen, så den er mere up-to-date med fremtidens kvalifikationskrav. Endelig vil formanden have fokus på at styrke revisors rolle på skatteområdet, både nationalt og internationalt.   

”Øget digitalisering og brug af dataanalyse åbner for nye muligheder og forretningsområder i revisorbranchen, men stiller også nye krav til måden, vi tænker og arbejder på. Morgendagens revisorer skal kende de klassiske dyder, men også være rustet til at håndtere nye tendenser og trends, der påvirker virksomheder og samfundet som helhed. FSR – danske revisorer skal arbejde for, at vi er på forkant, når det gælder kvalitet, uddannelse og udvikling, ” udtaler Peter Gath.

Foruden ny formand valgte bestyrelsen Lars Kronow, Deloitte og Jens Sørensen, Timegruppen som nye viceformænd. 

CV for Peter Gath