Behov for nye revisorkompetencer

PressemeddelelseKravene til revisorbranchen ændrer sig i takt med at noget af det klassiske revisorarbejde bliver automatiseret. Konsekvensen er, at revisorerne skal tilegne sig nye kompetencer for at være relevante i fremtiden. Revisorbranchens fremtidige kompetencer er temaet på revisorbranchens årsdag, Revisordøgnet 2018, der finder sted i dag på Hotel Marriot i København.

DigitaliseringRevisionVærdien af revision

I en tid med usikkerhed og store forandringer er der mere end nogensinde brug for den sikkerhed og tillid, som revisorerne kan levere, men det kræver at revisorbranchen følger med tiden og lægger nye kompetencer oven på de traditionelle revisorkompetencer, som der bliver mindre behov for i fremtiden. Det var budskabet fra FSR – danske revisorers formand, Peter Gath, da han åbnede revisorbranchens årsdag, Revisordøgnet 2018.

”Vi ved at der ikke vil være brug for så mange klassiske revisorkompetencer i fremtiden, fordi nogetaf det klassiske revisorarbejde bliver automatiseret og digitaliseret i fremtiden. Men vi ved også, at der fortsat vil være behov for validering og verificering af de informationer, som virksomhederne sender ud”, siger Peter Gath.

Fra revisor-analog til revisor-digital
Ifølge formanden er revisorbranchen midt i en omstilling fra revisor-analog til revisor-digital:

”Digitaliseringen betyder, at revisorerne skal have nye kompetencer i fremtiden. De skal for eksempel kunne analysere og bruge de enorme mængder data, som klienterne kommer med til at tilføre endnu mere værdi. Men det er også klart, at det stiller nye krav til os som revisorer. Det er eksempelvis krav om flere it-kompetencer og større it-forståelse”, siger formanden og tilføjer:

”Men it-kompetencer er ikke nok, der vil for eksempel også være behov for at revisorerne har en dybere samfundsforståelse, bedre kendskab til videnskabelig metode, matematik og statistik, hvis den skal kunne levere ydelser af høj kvalitet i fremtiden”.

Multidisciplinær organisation kræver flere ledelseskompetencer
Peter Gath vurderer, at ledelseskompetencer vil være særlig efterspurgt i fremtiden. Han mener, at branchen traditionelt har været for fokuseret på de teknisk faglige kompetencer. Men når opgaverne bliver mere komplekse ændre revisorernes rolle også karakter, vurderer formanden:

”Underskrivende revisorer er i dag både fagligt anker og ledere. Vores forretningsmodel bygger på en multidisciplinær organisation, hvor revisorer arbejder side om side med it-specialister, jurister, aktuarer og andre, som det er nødvendigt at have in-house for at sikre kvalitet i ydelserne. Her er der brug for stærke ledelseskompetencer for at få samarbejdet til at fungere optimalt”, siger Peter Gath.

Han peger desuden på, at det haster med at få fremtidens krav og kompetencer afspejlet i en ny revisoruddannelse, hvis revisorerne fortsat skal kunne levere høj kvalitet i fremtiden ydelser: 

”Kravene til vores branche ændrer sig hastigt. Vi har behov for en ny og mere fleksibel uddannelsesmodel, hvis vi fortsat skal kunne følge med omverdenens krav og forventninger. Et godt eksempel på en mere fleksibel tænkning er den nye erhvervskandidatuddannelse, hvor de studerende igen har mulighed for at arbejde ved siden af studierne”, slutter Peter Gath.

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147