FSR: Cybersikkerhedsstrategi har mange plusser, men mangler akut hjælp til erhvervslivet

PressemeddelelseRegeringens nye strategi for cyber- og informationssikkerhed kommer på rette tid og sted, men mangler desværre flere konkrete initiativer, der kan hjælpe virksomhederne til at håndtere den stigende trussel, mener FSR – danske revisorer

DigitaliseringFSR - danske revisorer

Regeringen har i dag lanceret 25 initiativer, der skal ruste borgere, virksomheder og myndigheder til at tackle den stigende trussel fra hackere og andre it-kriminelle. Strategien kommer blandt andet med forslag til et nyt overvågningscenter, der skal overvåge trusselbilledet herhjemme og en fælles digital hotline, hvor det er nemt for virksomheder og andre at indberette hackerangreb og andre it-kriminelle handlinger. Sammen med de øvrige initiativer skal det være med til at skabe en mere tryg hverdag for borgere og virksomheder herhjemme.

Ifølge faglig direktør i FSR – danske revisorer, Brian Adrian Wessel, er der grund til at glæde sig over at regeringen har vist rettidig omhu og lanceret en ambitiøs og langsigtet plan for at styrke indsatsen mod cybertruslerne.

”Regeringens strategi kommer på rette tid og sted. Der er mange gode initiativer og forslag som vil styrke Danmarks indsats mod cyberkriminelle. Jeg hæfter mig blandt andet ved, at regeringen lancerer en ny digital hotline, hvor virksomhederne fremover kan indberette, når de er under angreb. Det er et forslag som vi længe har efterlyst, og som vil gøre det nemmer for virksomhederne at råbe vagt i gevær, når problemet er der”, siger Brian Adrian Wessel. 

Regeringens cybersikkerhedsstrategi kommer dagen efter, at en ny analyse fra FSR – danske revisorer og Ingeniørforeningen IDA har vist at to ud af tre virksomheder hvert år bliver ramt af hackerangreb og andre former for it-kriminalitet. Analysen viser samtidig, at det langt fra er alle virksomheder, der har et ordentligt beredskab til at tackle cybertruslerne.

”Problemet er ifølge vores analyse, at der er akut mangel på ressourcer og kompetencer ude i virksomhederne til at håndtere cybertruslerne og løfte it-beredskabet. Det er dybt bekymrende fordi vi ser flere og flere alvorlige angreb, der lægger selv store virksomheder ned. Her havde vi gerne set flere konkrete tiltag fra regeringen, der kan yde hjælp og rådgivning til virksomhederne. Det kunne fx være ved at målrette flere penge og midler til Datatilsynet”, siger Brian Adrian Wessel.

Læs strategien her

Læs cybersikkerhedsanalyse