Revisorerne: Godt at regeringen sætter ind over for virksomheder, der mistænkes for svindel

PressemeddelelseErhvervsminister Rasmus Jarlov vil styrke kontrollen af virksomheder, der bryder regnskabs- og selskabsreglerne og mistænkes for svindel. Baggrunden for initiativet er ifølge ministeren nye opgørelser, der viser, at omfanget af lovbrud er langt større end hidtil antaget. FSR – danske revisorer har længe efterspurgt politisk handling på området

RegnskabRevisionVærdien af revision

Forud for finanslovsforslaget på torsdag melder regeringen nu ud, at den vil sætte flere midler af til at styrke kontrollen over for virksomheder, der bryder reglerne på selskabs- og regnskabsområdet. Erhvervsminister Rasmus Jarlov begrunder initiativet med, at tilliden til erhvervslivet er afgørende for vækst, og at det påfører andre økonomiske tab, når virksomheder bruges til kriminelle formål. Problemet er ifølge ministeren langt større, end Erhvervstyrelsen og regeringen hidtil har antaget. 

Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer, glæder sig over, at regeringen sætter ind over for problemerne med svindel blandt virksomhederne:

”I de sidste mange år har meldingerne fra regering og myndigheder været, at der ikke er nævneværdige problemer med regnskabs- og selskabssvindel. Det har nu vist sig ikke at holde stik. For de fleste revisorer kommer udviklingen ikke som nogen overraskelse og i FSR – danske revisorer har vi meget tydeligt påpeget udfordringerne”, siger Tom Vile Jensen

Erhvervsministerens initiativ kommer efter en periode på over 10 år, hvor skiftende regeringer har haft travlt med at skære ned på kontrollen med virksomhederne. 

”Det siger sig selv, at en lempeligere kontrol med virksomhederne vil føre til at flere virksomheder sjusker eller decideret snyder med reglerne. Alt kontrol med virksomhederne er jo blevet skåret ned: Centrale regnskabsinformationer er fjernet, revisionspligten er lempet flere gange, stiftelseskrav for selskaber er sat ned til én krone. Alt sammen skal ses i kombination med, at der har været meget lidt kontrol fra både Skattevæsenet og fra Erhvervstyrelsens side. Derfor bakker vi op om erhvervsministerens nye kurs. Risikoen for at blive taget for snyd skal ganske enkelt sættes op”, siger Tom Vile Jensen.

Erhvervsministeriet oplyser, at der i forbindelse med regeringens initiativ igangsættes yderligere ca. 11.000 kontrolsager over for virksomheder, der er i risiko for at lave svindel. Til formålet afsættes der 60 mio. kr. ekstra i finansloven, imens der en omprioritering i Erhvervsstyrelsen, så område tilføres ekstra 20 mio. kr.

”Vi er godt klar over, at Erhvervsstyrelsen ikke kan vende flere års dårlig udvikling med et fingerknips. Der vil gå en rum tid, inden der er styr på sagerne. Forhåbentlig er der derfor også åbenhed over for yderligere forbedringsforslag og muligt samarbejde, så indsatsen kommer til at virke så hurtigt som muligt”, siger Tom Vile Jensen.

Læs mere om regeringens initiativ

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147