FSR tager afstand fra Erhvervsministeriets undersøgelse af revision

PressemeddelelseErhvervsministeriet har i dag offentliggjort en undersøgelse af betydningen af revision og andre revisorydelser for regnskabskvalitet og skatte- og momsbetalinger. FSR – danske revisorer er ikke enig i undersøgelsens hovedkonklusion og mener, at Erhvervsministeriet bruger rapporten til at negligere problemer med fejl og snyd i virksomheder uden brug af revisor

AnalyseRevision

I Erhvervsministeriets undersøgelse hedder det fx at: ”Revisionspligt har ikke signifikant betydning i forhold til regnskabsfejl i årsregnskabet”. Senere i undersøgelsen konkluderes imidlertid det stik modsatte:

”Undersøgelsens resultater viser overordnet, at der er statistisk signifikant forskel i fejlniveauet for årsrapporter uden revisorerklæring sammenholdt med årsrapporter med revisorerklæring. Dette resultat er tydeligt og konsistent for såvel hovedanalysen som de supplerende analyser i perioden 2012-2017.”

Erhvervspolitiske direktør i FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen, har følgende kommentar til Erhvervsministeriets konklusioner i undersøgelsen:

”Det er kritisabelt, at Erhvervsministeriets udlægning af hovedkonklusionen er fejlagtig og ikke har dækning i undersøgelsens resultater. Derudover er det med til at stille revisorernes arbejde i et dårligt lys. Det tager vi afstand fra”.

FSR – danske revisorer har været en del af en såkaldt følgegruppe, der er kommet med input og kommentarer til undersøgelsesarbejdet. Foreningen har i den forbindelse løbende påpeget en række problemer, mangler og metodemæssige svagheder ved undersøgelsen og undersøgelsens design, som desværre ikke er blevet taget til efterretning eller ændret. Af samme årsag kan det forhold, at Erhvervsministeriet i sin pressemeddelelse skriver, at FSR – danske revisorer har medvirket i styrelsens følgegruppe ikke tages til indtægt for en blåstempling af undersøgelsens resultater.

En yderligere svaghed ved Erhvervsministeriets undersøgelse er ifølge Tom Vile Jensen, at der ikke er foretaget en undersøgelse af revisionens konsekvenser for skatte- og momsprovenuet.

”Vi har fra starten sagt, at det har betydning for statens skatteindtægter, at virksomhederne fravælger revision. Desværre har der ikke været noget ønske om at få analyseret det samlede provenutab”.

FSR – danske revisorer har på den baggrund fået konsulenthuset Copenhagen Economics til undersøge skattetabet som følge af revisionspligtlempelserne. De viser et skattetab på minimum 1,5 mia. kr. årligt som følge af at virksomhederne har fravalgt revision”, siger Tom Vile Jensen.

Læs Erhvervsministeriets underøgelse

Læs Copenhagen Economics undersøgelse 

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147