Flere erhvervskandidater: ”Thumbs up” fra revisorerne til bred aftale

PressemeddelelseNy aftale om universitetsuddannelserne udvider erhvervskandidatordningen og forlænger de studerendes mulighed for at høste praktiske erfaringer mellem bachelor og kandidatuddannelse. FSR – danske revisorer roser særligt, at erhvervskandidaten nu udvides fra 20 til 50 uddannelsesretninger, for der er mange gode erfaringer fra revisorbranchen.

Uddannelse

Regeringen har 6. december indgået en aftale med samtlige Folketingets partier, der skaber mere fleksibilitet for de studerende ved at udvide antallet af uddannelsesretninger med mulighed for erhvervskandidat, forlænger retskravet på at kunne læse en kandidatuddannelse til 3 år og afskaffer den karakterbonus, som de studerende kunne opnå, hvis de startede på studiet inden for to år efter deres adgangsgivende eksamen.

”I en stadig mere global, kompleks og foranderlig verden stiller erhvervslivet og de studerende krav om fleksibilitet i uddannelsessystemet og et tæt samspil mellem uddannelser og erhvervsliv. Det mål opnår den nye aftale om universitetsuddannelserne til fulde, og det er vi i revisorbranchen godt tilfredse med. Samtidig glæder vi os over, at det er lykkedes at samle samtlige Folketingets partier. Det er helt afgørende for politiske stabilitet omkring uddannelsesområdet og giver både de studerende og virksomhederne ro til at planlægge”, siger Charlotte Jepsen, adm. direktør i FSR – danske revisorer.

For revisorbranchen er en anden rigtig god nyhed, at de studerende får mere fleksibilitet til at studere på deltid, mens de er i sideløbende beskæftigelse. Konkret betyder det en udvidelse af erhvervskandidatordningen, så den går fra at dække 20 til 50 mulige kandidatuddannelser.

”Når revisorbranchen er så glad for erhvervskandidatordningen, skyldes det, at den giver de cand.merc.aud.-studerende netop den fleksibilitet og vekselvirkning mellem teori og praksis, som de traditionelt har haft, men som i et par år har været en egenbetalt deltidsuddannelse. Det er gode nyheder både for revisionshusene og ikke mindst for de studerende og deres karriereforløb, der kan skydes i gang allerede under studierne. Vores vision er, at erhvervskandidatordningen bliver gjort permanent og er derfor glade for, at den nu udvides til endnu flere uddannelsesretninger”, siger Charlotte Jepsen og fortsætter:

”2 ud af 3, der i dag går på en erhvervskandidat er i dag fra revisorbranchen. Vi vil gerne have, at vi får selskab af mange flere brancher, fordi vi mener, at erhvervskandidaten kan komme mange flere til gavn i dansk erhvervsliv end tilfældet er i dag”.

Endelig indeholder aftalen også en ny supplerende mulighed for at universiteterne kan udbyde 1-årige overbygningsuddannelser enten som fuldtidsstudier eller som deltidsstudier. Det skal give akademiske bachelorer mulighed for hurtigere at komme på arbejdsmarkedet på områder, hvor der er stor efterspørgsel, men det understreges i aftalen samtidigt, at den 2-årige kandidatuddannelse fortsat skal være hovedvejen for akademiske bachelorer fra universiteterne.

Hovedelementer i aftalen om universitetsuddannelserne:

 • Udvidelse af erhvervskandidatordningen fra 20 til 50 uddannelsesretninger
 • Bedre mulighed for at arbejde efter bacheloruddannelsen og for at vende tilbage til en kandidatuddannelse (retskravet forlænges til tre år)
 • Supplerende mulighed for 1-årige akademiske overbygningsuddannelser
 • Afskaffelse af bonusordningen for hurtig studiestart (1,08-reglern)
Læs aftaleteksten her

 


Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198