Forsvarsforlig vedtaget med stor fokus på cybersikkerhed

PressemeddelelseRegeringen indgår forsvarsforlig med blandt andet øremærkning af 1,4 milliarder kroner til at imødegå trussel om cyberangreb. Revisorbranchen opruster også og opfordrer til forebyggende indsats i privat og offentligt samarbejde.

FSR - danske revisorer

På baggrund af, at der er i dag er en meget høj og de senere år betragteligt øget cybertrussel mod Danmark, særligt fra cyberspionage og –kriminalitet, har Regeringen øremærket 1,4 milliarder kroner til at imødegå truslen. Initiativet er en del af forsvarsforliget, der er offentliggjort i dag.

Revisorbranchen deler den opfattelse af situationens alvor. Truslen er reel og kræver en indsats på tværs af myndigheder og den offentlige og private sektor, så vi kan imødegå den og undgå de sikkerhedspolitiske og samfundsøkonomiske konsekvenser for Danmark.

Derfor oprustes der også. Revisionsfirmaerne har investeret markant på området og bistår allerede flere virksomheder med at forebygge cybercrime og med at rette op, når skaden er sket.

”I FSR – danske revisorer har vi netop vedtaget en samlet handlingsplan, der skal medvirke til at skabe øget tillid til virksomhedernes håndtering og forebyggende indsats mod cyber truslen og bidrage til en samlet indsats på tværs af det offentlige og private”, siger faglig direktør Brian Wessel, FSR – danske revisorer i en kommentar til forsvarsforliget og fortsætter:

"Vi er meget enige i tilgangen i forliget, hvor der lægges op til et styrket samspil mellem sektorer i både offentligt og privat regi med henblik på at øge beskyttelsen af samfundsvigtig infrastruktur, fx inden for tele-, energi-, sundheds-, finans- og transportsektorerne. Vi ønsker at bidrage til en forebyggende indsats på tværs af sektorer og foreslår, at de virksomheder, der lever op til øgede krav, får fordele af den ny viden og eksempelvis det overblik over truslerne som et nyt døgnbemandet cybersituationscenter skal medvirke til. Så kan truslen imødegås i fællesskab med krav til virksomheder, men også fordele, og vi får som samfund det størst mulige udbytte af investeringerne".

http://www.fmn.dk/nyheder/Pages/ny-aftale-for-forsvaret-2018-2023.aspx

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147