FSR: Vi havde gerne set, at Skattelovrådet havde taget initiativer til at sikre et mere transparent og ansvarligt skatterådgivermiljø

PressemeddelelseSkattelovrådets har på opfordring fra et enigt Folketing gennemført undersøgelser af skatterådgiveres rolle i forbindelse med skatteplanlægning. Skattelovrådets undersøgelser er nu klar og hovedkonklusionen er, at dansk lovgivning og de initiativer på internationalt niveau, som er gennemført i de senere år, tilsammen udgør et solidt grundlag for bekæmpelsen af skatteunddragelse og ulovlig brug af skattely. Eventuelle nye initiativer bør derfor afvente effekterne af de igangsatte initiativer, mener Skattelovrådet

Skat

Charlotte Jepsen, adm. direktør i FSR-danske revisorer udtaler:

”Vi er enige i, at en række initiativer, navnlig fra international side, medvirker til at skabe mere gennemsigtighed omkring virksomhedernes skatteforhold og skatterådgivningen. Det gælder bedre koordinering og vidensudveksling mellem myndighederne og indberetning af aggressive skattekonstruktioner. Men vi savner fælles spilleregler, som er sektorneutrale og et skatterådgivernævn, hvor god rådgiverskik kan prøves på tværs af professioner”.

Skattelovrådet har i deres undersøgelser blandt andet også vurderet FSR – danske revisorers 10 forslag til mere transparens på skatteområdet fra maj 2017.

”Skattelovrådet vurderer, at der pt. ikke er brug for at gå videre med FSR – danske revisorers forslag. Forslagene har ellers netop til hensigt at sikre transparens om skatterådgivning og skabe ens regler for alle skatterådgivere. Skattelovrådets anbefalinger indeholder ikke sådanne initiativer, og vi kan være bekymrede for, om Skattelovrådets anbefalinger er tilstrækkelige til at skabe den nødvendige og efterspurgte gennemsigtighed og dæmme op for de såkaldte side-gade-rådgivere, der er med til at give skatterådgiverne et dårligt ry. Derfor vil vi fortsat arbejde ihærdigt for at fremme vores forslag og påvirke debatten om international skat, siger Charlotte Jepsen.

EU-beslutning: Rådgivere skal indberette aggressiv skatterådgivning

Skattelovrådets anbefalinger kommer samtidigt med et nyt direktiv fra EU, der giver indberetningspligt for skatterådgivere omkring aggressiv skatterådgivning. Et forslag, som FSR fremsatte for et års tid siden, og som foreningen derfor støtter.

”Vi har en klar forventning om, at indberetningspligten vil virke positivt, fordi der bliver skabt mere åbenhed om skatterådgivningen. Skal de nye EU-regler give mening og have effekt, er det vigtig, at reglerne implementeres sektorneutralt på tværs af brancher og professioner. Det betyder, at alle skatterådgivere, uanset om der er tale om revisorer, advokater, bankrådgivere eller formueforvaltere, skal underlægges det samme regelsæt. Dels for at forebygge, at der kan opstå sidegadekontorer, hvor man kan flyve under myndighedernes radar og få rådgivning om lyssky skattemodeller; dels for at sikre lige konkurrencevilkår. Den tilgang antager jeg, at skatteministeren og Folketingets partier er enige i.”, slutter Charlotte Jepsen.

Læs Skattelovsrådets rapporter her: 

Læs FSR – danske revisorer 10 forslag her: 

 

 

 

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Louise Egede Olesen

  Chefkonsulent

  2132 1838
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147