Virksomhedernes overskud er steget 160 mia. kroner siden 2010

PressemeddelelseVirksomhederne har mere end fordoblet overskuddet siden finanskrisen. Fremgangen kan spores i alle dele af landet og i alle brancher. Blandt brancherne er industrien størst og står for næsten hver tredje overskudskrone. Det viser en gennemgang af regnskabsdata fra knap 900.000 årsregnskaber foretaget af FSR – danske revisorer

AnalyseRegnskab

Det går strygende for dansk erhvervsliv. Siden finanskrisen er de danske virksomheders overskud efter skat steget med 160 mia. kroner. Fra et overskud på godt 119 mia. kroner i 2010 til et overskud på ca. 279 milliarder kroner efter skat i 2016. Alene i 2016 oplevede virksomhederne en overskudsvækst på 23 mia. kroner, svarende til en stigning på ni pct.

Det viser en analyse fra FSR – danske revisorer udarbejdet på baggrund af regnskabsdata fra knap 900.000 regnskaber indhentet hos kreditvurderingsbureauet Experian.

”Siden finanskrisen har virksomhederne virkelig fået vind i sejlene. Overskuddet er vokset år for år og er mere end fordoblet siden finanskrisen. Overskuddet giver virksomhederne plads til nye investeringer i maskiner og salgsaktiviteter, der ruster dem i den internationale konkurrence. Der kommer også nye jobs til, hvilket blandt andet kan ses i, at ledigheden er lav for øjeblikket”, siger Tom Vile Jensen, der er erhvervspolitisk direktør i FSR - danske revisorer.

Overskud fordelt på hele landet
Det stigende overskud kan ses i samtlige 11 landsdele, som opgørelsen er fordelt på. Størst udvikling ses ikke overraskende i København by og København omegn, hvor virksomhedernes overskud sammenlagt er steget med godt 59 mia. kroner fra 2010 til 2016. Også virksomhederne i Sydjylland med en stigning på 25 mia. kroner for perioden og Østjylland med en stigning på 28 mia. kroner for perioden har oplevet store stigninger i virksomhedernes overskud. Den laveste stigning ses på Bornholm, hvor overskuddet kun er steget med lidt over 200 mio. kroner for perioden.  

Figur: Overskud fordelt på landsdele, 2010-2016 (mia. kroner). 

 

Kilde: Experian og egne beregninger, 2017

”Tallene viser, at fremgangen kan spores i virksomheder over hele landet, så det er ikke kun København og Århus, der trækker overskuddet i vejret, men også fx Nordjylland, Vestjylland, Fyn og Østsjælland. Hele landet kan derfor komme til at nyde godt af virksomhedernes overskud, når der bliver investeret og skabt nye arbejdspladser”, siger Tom Vile Jensen.

Alle brancher nyder godt af fremgang
Samtlige brancher kan også notere fremgang på bundlinjen siden 2010. Størst fremgang i kroner og ører ses i Industrien, der næsten har fordoblet sin fremgang fra 45 mia. kroner i 2010 til 89 mia. kroner i 2016. Også inden for branchen Videnservice, rengøring og anden operationel service er der sket en markant stigning i overskuddet fra ca. 12. mia. kroner i 2010 til næsten 46 mia. kroner i 2016. Det svarer til mere end en tredobling af bundlinjen.

”Industrien er den største af alle. Overskuddet her svarer til at industrien står for næsten hver tredje overskudskrone tjent herhjemme. Det er imponerende, men det er også vigtigt at fremhæve, at alle brancher nyder godt af fremgangen” siger Tom Vile Jensen.   

Læs hele analysen her 

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147