Danmark får formandskabet i den Nordiske Revisorforening

PressemeddelelseDansk formandskab for det Nordiske Revisorforbund ønsker at styrke nordens stemme i den internationale debat : "Det nordiske samarbejde har historisk været stærkt. Samtidig nyder NRF anerkendelse og har stor indflydelse i revisorbranchens internationale organer", udtaler ny formand statsautoriseret revisor Peter Gath

FSR - danske revisorerInternationalt

Formand for FSR - danske revisorer, statsautoriseret revisor Peter Gath, er blevet valgt til formand for den nordiske revisorforening, Nordisk Revisorforbund (NRF), som er en sammenslutning af de fem nordiske revisorforeninger i Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark.

Valget af Peter Gath fandt sted lørdag den 17. august på NRFs årsmøde i Stockholm.

Peter Gath glæder sig over valget til formand for den nordiske revisorforening, og ser frem til at styrke nordens stemme i den internationale debat:

“Det nordiske samarbejde har historisk været stærkt. Samtidig nyder NRF anerkendelse og har stor indflydelse i revisorbranchens internationale organer. Det gælder ikke mindst den globale forening, IFAC, hvor NRF har repræsentanter i både bestyrelsen og den standardudstedende komité. Det er vigtige steder at sidde med ved bordet, fordi det er her rammerne og standarderne for revisorernes arbejde i hele verden fastlægges”.

Revision af SMV-virksomheder
Den nordiske revisorforening har igennem flere år arbejdet med at udvikle en særlig standard for revision af små og mellemstore virksomheder (SMV). Denne problemstilling vil fortsat stå højt dagsordenen under det danske formandskab.

“I Norden er vi tilhængere af at ændre den måde man reviderer små virksomheder på. De internationale revisionsstandarder, som vi har i dag, er oprindeligt udviklet til revision af store globale virksomheder, og  de er ikke på samme måde velegnede til revision af en lille virksomhed med en omsætning på 5 eller 10 mio. kr. Her adskiller vi os i Norden fra fx USA, UK og andre store lande ved at have mange små og mellemstore virksomheder, som har andre behov. De behov vil vi gerne supportere”, siger Peter Gath.

Den nordiske revisorforening udarbejdede for fem år sider et forslag til en standard for revision af SMV, som danner grundlag for et udviklingsarbejde hos de internationale standardudstedere. Om det siger Peter Gath:

”Vi håber, vi har rykket lidt ved den tænkning, at ”an audit is an audit”, og at revision ikke kan gradbøjes efter virksomheders størrelse. Nu skal vi sørge for at arbejdet ikke vander ud eller går ned i tempo, således at vi opnår bedre og globalt anerkendte rammer for revision af små og mellemstore virksomheder.”

Debatten om revisionspligt
Debatten om revisionspligt er ligesom herhjemme på agendaen i flere af de andre nordiske lande. Emnet står derfor centralt på dagsordenen under det nye formandskab i NRF:

”I det nordiske samarbejde kommer vi til at diskutere revisionspligt for de mindre virksomheder. Debatten er aktuel i flere lande, og vi har behov for at dele erfaringer på tværs af landene. I Danmark blev vi ramt af lidt af en ”perfect storm” forstået på den måde, at vi lempede revisionskrav samtidig med nedskæringer i SKAT, hvilket har åbnet politikernes øjne for, at der er behov for at gribe ind. Det siger sig selv, at det frister svage sjæle, og at der vil ske flere fejl i skatte- og momsindberetninger, når man både reducerer skattekontrollen og indskrænker revisionen”, slutter Peter Gath.

Om NRF:
Nordisk Revisorforbund, NRF blev etableret i 1932 og er en af verdens ældste revisorforeninger. Foreningens medlemmer udgøres af revisorforeningerne i de fem nordiske lande: Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark. Foreningerne repræsenterer tilsammen ca. 16.300 medlemmer, hvoraf størstedelen er godkendte revisorer. Danmark overtog formandskabet fra Island og står i spidsen for det nordiske samarbejde i de næste to år.

Eventuelle yderligere kommentarer kan fås ved henvendelse til  Peter Gath på telefon +45 2529 3538

 

 

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147