Massiv opbakning til øget skattekontrol

PressemeddelelseNy undersøgelse viser, at en stor del af befolkningen mener, at politikerne bør gøre mere for at stoppe snyd med skat og moms og at der skal sættes aktivt ind med mere kontrol af virksomhederne. FSR - danske revisorer mener, at tilliden til skattesystemet står og falder med, at alle betaler den skat, de skal, og at dem som bryder loven sanktioneres eller straffes. Derfor er det afgørende, at skattekontrollen er dimensioneret, så der er en reel opdagelsesrisiko, hvis man snyder. Det er ikke tilfældet i dag

AnalyseSkat

Otte ud af 10 danskere mener, at der er behov for mere kontrol med virksomhedernes skatte- og momsbetalinger. Næsten samme svar går overraskende nok igen, når man spørger virksomhederne selv. Hele seks ud af 10 økonomiansvarlige i danske virksomheder mener således, at der er behov for mere skattekontrol.

Det er konklusionen på en undersøgelse som analyseinstituttet Wilke har udarbejdet for FSR – danske revisorer. Undersøgelsen baserer sig på 1001 telefoninterview blandt danskere fra 18 år og opefter. Som en delundersøgelse er der desuden gennemført interviews med 194 økonomiansvarlige i danske virksomheder og yderligere 55 repræsentanter for investorer og kreditinstitutter.

FIGUR 1. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Der er behov for mere kontrol med virksomhedernes skatte- og momsbetalinger.

Base: Befolkningen/Virksomhederne/investorer og kreditgivere n= 1001/1194/55

Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR – danske revisorer mener, at der er behov for at genoprette tilliden til at virksomhederne betaler korrekt skat.

”Skatteministeriets egne tal viser, at cirka hver tiende virksomhed bevidst snyder i skat. Når dertil lægges, at skattekontrollen har været fraværende igennem flere år, så er der en risiko for, at nogle tænker går-den-så-går-den. Det underminerer tilliden til Skattevæsenet, og det er gift for den danske samfundsmodel”, siger Charlotte Jepsen og fortsætter:

”Derfor er der behov for at dedikere flere ressourcer til kontrol, både hænder og hoveder og digitale kontroller, så der er en reel risiko for at blive opdaget, hvis man snyder. I dag kan der gå op til 30 år, uden at virksomhederne ser skyggen af en kontrolmedarbejder”. 

Politikerne har ikke gjort nok
Resultatet af undersøgelsen skal ses i sammenhæng med, at 42 pct. af befolkningen mistænker danske virksomheder for at betale mindre skat og moms end loven foreskriver. Samme holdning deles af knap hver femte økonomiansvarlige (18 pct.) i virksomhederne.

Anderledes enighed er der, når der spørges ind til, om der fra politikernes side er gjort tilstrækkeligt for at stoppe snyd med skat og moms. Blandt befolkningen det således to ud af tre, der ikke mener, at der bliver gjort tilstrækkeligt for at stoppe snyderiet. Blandt virksomheder og investorer er det cirka seks uf af 10 blandt de adspurgte.

”Heri ligger både en forventning og en opfordring til politikerne og den ny skatteminister om at gøre noget aktivt. Det betyder ikke, at vi skal pine og plage alle virksomheder med mere kontrol. Kontrollen skal rettes mod de virksomheder, som snyder, og de virksomheder - og det er heldigvis langt de fleste - som har orden i penalhuset og fx får revideret deres regnskab, de skal have frihedsgrader og ikke kontrolleres på samme måde. I dag er det i nogle tilfælde omvendt”, slutter Charlotte Jepsen. 

FIGUR 2. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Der bliver fra politisk side gjort tilstrækkeligt for at stoppe snyd med skat og moms

Base: Befolkningen/Virksomhederne/investorer og kreditgivere n= 1001/1194/55

Læs analysen her

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Agnethe Larsen

  Analytiker

  2056 5435
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147