Store regnskabsdag truer: Over 90.000 selskaber mangler fortsat at indsende regnskab

PressemeddelelseI første omgang en bøde og i værste fald en tvangsopløsning. Det er prisen, hvis et selskab overskrider fristen for at indsende regnskabet til Erhvervsstyrelsen.

Regnskab

Med én uge til deadline mangler over 90.000 selskaber fortsat at indsende deres regnskab til Erhvervsstyrelsen.
Størstedelen af de danske selskaber har frist for at indsende deres regnskab ved udgangen af maj. Bliver regnskabet ikke indsendt i tide udskriver Erhvervsstyrelsen i første omgang en afgift på op til 3.000 kroner pr medlem af selskabets ledelse.
Udebliver regnskabet fortsat kan styrelsen sende selskabet til tvangsopløsning.

Langt de fleste danske selskabers regnskaber følger kalenderåret. Fristen for at indsende regnskabet er som hovedregel fem måneder efter regnskabsårets udløb. Det betyder, at de skal indsende deres regnskab ved udgangen af maj.

Sidste år modtog styrelsen over 185.000 kalenderårsregnskaber. I år er der i skrivende stund indsendt cirka 93.000. Dermed mangler over 90.000 selskaber fortsat at indsende årsregnskabet til Erhvervsstyrelsen.

”Selskaberne indsender rigtig mange regnskaber op mod og lige efter deadline. Så tallet 90.000 vil blive kraftigt reduceret over de næste dage. Men der vil være mange, som overskrider fristen,” siger Tom Vile Jensen og uddyber:

”Sidste år indsendte over 25.000 selskaber regnskabet mere end 14 dage for sent. Dertil kommer de flere tusinde selskaber, som bliver tvangsopløst, fordi de slet ikke indsender et regnskab.”

Udover at undgå personlige afgifter til ledelsen og i sidste ende en tvangsopløsning er der også en anden god grund til at indsende regnskabet i tide, påpeger Tom Vile Jensen.

”Bankerne og samhandelspartnere holder også øje med, om regnskabet kommer til tiden. Overholder et selskab ikke fristen, kan det indikere problemer med driften eller manglende styr på tingene. Begge dele kan påvirke en kreditvurdering negativt, hvis selskabet ikke har en god forklaring. Omvendt sender man et godt signal, når man indberetter sit regnskab i tide.”

Iværksætterselskaber bør være ekstra opmærksomme
Overskrider et selskab fristen for at indsende sit regnskab, så sender Erhvervsstyrelsen et rykkerbrev. I brevet er der en frist på fire uger. Hvis den overskrides, kan Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel bede skifteretten om at tvangsopløse selskabet.
Bliver man sendt til tvangsopløsning, har man mulighed for at få selskabet genoptaget ved at sende en ansøgning til Erhvervsstyrelsen.

Her er det i første omgang et krav, at den udeblevne årsrapport indsendes. Derefter skal en revisor afgive en erklæring om, at selskabets kapital er til stede, og at der ikke er ulovlige aktionærlån.
Er kapitalen ikke til stede, vil det være et krav, at ejerne indskyder flere penge i selskabet.

”Netop i forhold til kapitalen skal iværksætterselskaberne være ekstra opmærksomme på at overholde fristerne. Afskaffelsen af selskabsformen (IVS) betyder nemlig, at et iværksætterselskab, som sendes til tvangsopløsning, skal omregistreres til et anpartsselskab for blive genoptaget. Det betyder, at kapitalen skal leve op til lovens minimumskapitalkrav på 40.000 kroner for anpartsselskaber. Har man ikke de penge i selskabet, skal ejeren selv indskyde dem. Kort sagt er der rigtig mange gode grunde til at indsende regnskabet til tiden – særligt hvis man har et IVS,” siger Tom Vile Jensen.

 

Fakta: Hvad sker der, hvis en virksomhed afleverer årsrapporten for sent
Fristen for indsendelse af årsrapport er 5 måneder efter regnskabsårets udløb – undtagen børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber, som skal indsende senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Hvis man overskrider fristen for indsendelse af årsrapport/undtagelseserklæring, sker der følgende:

 1. Erhvervsstyrelsen sender et brev med påkrav om indsendelse til virksomhedens digitale postkasse
 2. Virksomheden får i brevet en frist på 8 dage. Hvis denne ikke overholdes, opkræves der afgift
 3. Desuden får virksomheden i brevet en frist på 4 uger. Hvis den overskrides, kan Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel bede skifteretten om at tvangsopløse virksomheden

Om afgiften
Afgiften pålægges hvert medlem af virksomhedens øverste ledelse personligt.
Afgiften udgør pr. ledelsesmedlem (hhv. filialbestyrer):

500 kr. for 1. påbegyndte måned
2.000 kr. i alt for 2. påbegyndte måned
3.000 kr. i alt for 3. påbegyndte måned
Afgiften kan højst udgøre 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem (hhv. filialbestyrer).

Afgiftsbreve sendes til privatpersonens digitale postkasse, efter at den forsinkede årsrapport er blevet modtaget og offentliggjort hos styrelsen.

Om genoptagelse ved tvangsopløsning
En virksomhed kan kun genoptages, hvis den ikke har været under tvangsopløsning inden for de seneste 5 år.

Man skal anmode om genoptagelse senest 3 måneder efter, at Erhvervsstyrelsen har bedt skifteretten om at opløse virksomheden. Der gives ikke dispensation for de tre måneder.
Fristen på 3 måneder forhindrer ikke skifteretten i at behandle sagen, inden de 3 måneder er gået.

Kilde Erhvervsstyrelsen.dk


Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169
 • Sara Sayk

  SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.

  3369 1029
  4193 3129