15 nye forslag der skal sikre høj kvalitet i revisionen

PressemeddelelseEU-Kommissionens forslag til en ny revisionspolitik påfører virksomhederne omkostninger uden at øge kvaliteten i revisionen. Derfor lancerer FSR – danske revisorer et katalog af initiativer, der vil øge kvaliteten af revisionen uden at øge erhvervslivets omkostninger

FSR - danske revisorerRevision

FSR – danske revisorer lancerer i dag 15 nye forslag, der skal bidrage til at sikre høj kvalitet i revisionen på tværs af samtlige EU-lande. Forslagene kommer som en reaktion på EU-Kommissionens forslag til en ny revisionspolitik, som blandt andet lægger op til at forbyde revisorerne at rådgive de virksomheder, som de reviderer og tvinge virksomhederne til at skifte revisor hver sjette år. EU-Kommissionens forslag vil, hvis de gennemføres i deres nuværende form, få vidtgående konsekvenser ikke bare for revisorbranchen men også for erhvervslivet, som kommer til at betale mere for revision og rådgivning.  

EU-Kommissionens forslag har mødt betydelig modstand ikke bare i revisorbranchen, men også i store dele af erhvervslivet og blandt myndigheder over hele Europa. Modstanden skyldes især bekymring for, at Kommissionens indgreb vil resultere i lavere kvalitet i revisionen.

Det er baggrunden for foreningens initiativer, hvor nøgleordene er høj kvalitet i revisionen og et konkurrencedygtigt erhvervsliv, der ikke belastes unødigt.

De centrale forslag er:

 • Særlige kompetencer for at kunne revidere banker: FSR – danske revisorer foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal se på, om der skal stilles særlige krav til efteruddannelse for revisorer, der reviderer banker og andre finansielle virksomheder. I dag gælder der ingen særlige formelle/officielle krav til disse revisorer. Finanssektoren er præget af stor kompleksitet og har samtidigt en afgørende rolle for, at resten af økonomien kan fungere, hvorfor det er oplagt at se på etablering af formaliserede krav.
 • Fuld kandidatuddannelse for at blive revisor: FSR – danske revisorer foreslår en skærpelse af uddannelseskravene til revisorerne, der styrker kompetencerne og gør revisorerne i stand til at matche CEO’s og CFO’s fra internationale virksomheder. I dag er der i EU kun krav om bachelorniveau, mens vi i Danmark kræver en fuld kandidatuddannelse for at blive statsautoriseret revisor og delvis kandidatuddannelse for at blive registreret revisor.
 • Internationalt anerkendte retningslinjer for revision, etik og kvalitet: FSR – danske revisorer foreslår, at de internationalt anerkendte retningslinjer for revision, etik og kvalitet indføres i hele EU. Retningslinjerne er ganske omfattende og regulerer effektivt, hvad revisor må i forhold til sine kunder fx rådgivning, og styrker dermed revisors uafhængighed.

Formand for FSR – danske revisorer, Morten S. Renge mener, at forslagene vil bidrage til at øge kvaliteten af revision, uden at erhvervslivets omkostninger samtidig stiger:

”En lang række af EU-Kommissionens forslag vil ikke øge kvaliteten i revisionen. FSR – danske revisorer ser derfor skeptisk på flere af de forslag, som EU-Kommissionen har bragt på banen. Den skepsis deler vi i øvrigt med store dele af europæisk erhvervsliv, der frygter stigende omkostninger og øget besvær, fordi deres valg- og samarbejdsmuligheder med revisor indskrænkes betydeligt. Uden at kvaliteten i revisionen højnes”, siger Morten S. Renge og tilføjer:

”Finanskrisen har sat en tyk streg under samfundets behov for troværdig information i regnskaberne. Vi skal som revisorer gøre vores til, at vi får genskabt tilliden til de finansielle markeder. For FSR – danske revisorer er det derfor afgørende forudsætning, at fremtidens revision er konkurrencedygtig og er af høj kvalitet - til gavn for EU’s medlemsstater, de europæiske virksomheder og den europæiske revisorbranche. Vi mener, at vores forslag vil understøtte netop den dagsorden”. 

FSR – danske revisorers 15 nye forslag bliver lanceret i dag i forbindelse med et seminar om fremtidens revision. Seminaret afholdes i samarbejde med Dansk Industri og Dansk Erhverv. På seminaret deltager blandt andre erhvervsordfører for Socialdemokraterne Benny Engelbrecht og erhvervsordfører for Venstre Kim Andersen, samt fremtrædende repræsentanter for erhvervslivet. Derudover deltager EU-Kommissionen, som vil benytte lejligheden til at uddybe sine forslag og synspunkter.

FSR – danske revisorer har sendt forslagene til Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn.

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Anders Lau

  Kommunikationschef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147