DSV vinder Årsrapportprisen 2012

PressemeddelelseI konkurrence med en lang række af de største danske virksomheder vinder DSV Årsrapportprisen 2012. DSV’s årsrapport udmærker sig blandt andet ved, at den har et stærkt fokus på forretningsstrategiske forhold som risikostyring, finansielle målsætninger og fremtidige forventninger.

Group Finance Director for DSV, Michael Ebbe, modtog prisen for bedste årsrapport 2012 ved en konference mandag den 17. september. Dansk Industri og FSR – danske revisorer uddeler i regi af Dansk Regnskabsforum Årsrapportprisen 2012 til den virksomhed, som har aflagt den bedste og mest informative årsrapport for året. I Dommerkomiteens motivation er der lagt vægt på, at årsrapporten indeholder:

 • gode og informative segmentoplysninger og opfølgning på forventninger for året samt forventninger til 2012
 • væsentlige informationer om strategi og finansielle målsætninger herunder omtale af hvordan disponible pengestrømme prioriteres
 • væsentlige informationer om risikostyring samt gode afsnit om risiko og god virksomhedsledelse (corporate governance)
 • en informativ ledelsesberetning, med en god fordeling mellem overblik og detaljer

Formand for FSR – danske revisorers regnskabstekniske udvalg og partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Jan Peter Larsen, har følgende kommentar til prisvinderen:

”DSV har leveret en meget stærk årsrapport, der på en troværdig og overskuelig måde informerer om vigtige forhold som risikostyring, udviklingen i virksomhedens forretningsområder, og forventninger til fremtiden. Det er alt sammen væsentlige oplysninger for de mange aktionærer, regnskabsbrugere og samarbejdspartnere, DSV som global koncern har. Derudover er årsrapporten velskrevet, gennemarbejdet og har fokus på de væsentlige informationer”.

Med Årsrapportprisen vil Dansk Industri og FSR – danske revisorer gerne fremme og udvikle “best practice”.

”De formelle krav til årsrapporter er i dag meget høje, og derfor er det vigtigt at stimulere debatten om ”best practice”. Med Årsrapportprisen ønsker vi netop at fremhæve de virksomheder, der formår at navigere igennem regeljunglen og aflægge præcise og informative årsrapporter – både på enkelte, kritiske områder og samlet. DSV har en god rød tråd igennem hele årsrapporten og går generelt foran med et godt eksempel. Jeg synes de kan være stolte af deres årsrapport, der kan tjene som inspiration for andre.”, siger Direktør Tine Roed, Dansk Industri.

Alle børsnoterede virksomheder og de 100 største danske virksomheder med IFRS-regnskab har deltaget i konkurrencen om Årsrapportprisen 2012.  

DSV’s årsrapport for 2011 kan downloades her

Specialpriser fundet ved afstemning
Foruden hovedprisen har FSR – danske revisorer og Dansk Industri efter afstemning blandt deltagerne i konferencen uddelt tre specialpriser til:
Detaljen: Oplysninger om nedskrining af goodwill
Overblikket: Oplysninger i ledelsesberetningen om interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen
Fremtiden: Segmentoplysningers understøttelse af forventninger til fremtiden

Vinderne er:

 • Specialpris 1. ISS; Detaljen
 • Specialpris 2. NKT; Overblikket
 • Specialpris 3. Dampskibsselskabet NORDEN; Fremtiden
Om dommerkomiteen
FSR – danske revisorer og Dansk Industri vil med Årsrapportprisen 2012 og tre specialpriser bidrage til at fremme og udvikle “best practice” inden for årsregnskaber. Hovedprisvinderen findes af dommerkomiteen, hvis medlemmer er:

Jutta af Rosenborg, Bestyrelsesmedlem og formand for revisionskomiteen i Zealand Pharma og Auriga Industries; bestyrelsesmedlem i Carnegie WorldWide og Det Danske Klasselotteri
Tina Aggerholm, VP Group Accounting, Carlsberg Breweries
Lars Andreasen, Executive Vice President, Danske Bank
Søren Holm, Koncerndirektør, Nykredit
Kristian Koktvedgaard, Chefkonsulent, DI
Jan Peter Larsen, formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg og partner i Deloitte
Claes Norberg, Professor/Redovisningsexpert Svenskt Näringsliv; Næstformand i Swedish Accounting Standards Board (SASB) og medlem af SASB’s ekspertpanel for finansiel rapportering
Søren Kok Olsen, viceformand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg og partner i KPMG
Jens Houe Thomsen, Senior aktieanalytiker, Jyske Bank

Om Dansk Regnskabsforum
Dansk Regnskabsforum har til formål at samle alle de vigtigste stakeholdere på regnskabsområdet i Danmark med det formål at debattere aktuelle nationale og internationale regnskabstiltag. Dansk Regnskabsforum drives af Dansk Industri og FSR danske revisorer.

Kontaktpersoner:
Formand for FSR – danske revisorers regnskabstekniske udvalg:
Jan Peter Larsen tel.: 36 10 36 81

Chefkonsulent i Dansk Industri:
Kristian Koktvedgaard tel.: 29 49 45 77

Kontakt

 • Anders Lau

  Kommunikationschef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147

Billeder fra overrækkelsen af Årsrapportprisen 2012


Vinder af Årsrapportprisen 2012 blev DSV. I midten Michael Ebbe, Group Finance Director, DSV. Vinderen er omgivet af Tina Roed, direktør, Dansk Industri (tv) og Jan Peter Larsen, formand for FSR - danske revisorers Regnskabstekniske Udvalg.


Vinder af særprisen Detaljen (oplysninger om nedskrivning af goodwill) gik til ISS. I midten Peter Harder Thomsen, Senior Vice President, ISS. Omgivet af Kristian Koktvedgaard, chefkonsulent, Dansk Industri (tv) og Jan Peter Larsen, FSR - danske revisorer.


Vinder af særprisen Overblikket (oplysninger om interne kontroller) gik til NKT. Her ses vinderen Karsten Riis Andersen, Group Finance Manager, NKT (th). Ved siden af står Kristian Koktvedgaard, Dansk Industri (tv) og Jan Peter Larsen, FSR - danske revisorer (i midten).


Vinder af særprisen Fremtiden (segmentoplysninger) gik til Norden. Her ses i midten Michael Tønnes Jørgensen, Execitive Vice President, CFO, Norden. Vinderen er omgivet af Jan Peter Larsen, FSR - danske revisorer og Kristian Koktvedgaard, Dansk Industri (tv).

Om Årsrapportprisen 2012

Dansk Industri og FSR - danske revisorer uddelte den 17. september 2012 årsrapportprisen 2012.

Sammen med prisen uddeles tre særpriser. Priserne uddeles for at sætte det gode eksempel for årsrapporter som har faglig tyngde og som adresserer regnskabsbrugernes behov. På baggrund af spændende oplæg og diskussioner skulle de over 100 deltagere tage stilling til, hvilke virksomheder, der skal have hver af de tre særpriser.

Hovedprisen er tildelt af en jury med repræsentanter for regnskabsaflæggere, regnskabsbrugere og revisorer. Deltagere i konkurrencen er alle virksomheder i Danmark, som har aflagt IFRS-årsrapporter.

Læs mere om særpriserne på DI's hjemmeside