Antallet af konkurser i bygge- og anlægssektoren falder

PressemeddelelseMens antallet af konkurser sammenlagt steg i 3. kvartal 2012, var der anderledes positive tegn i den ellers hårdt plagede bygge- og anlægsbranche. Her faldt antallet af konkurser for andet kvartal i træk, og er nu tilbage på niveauet ved finanskrisens start.

FSR - danske revisorerSMV

Fra 2. kvartal 2012 til 3. kvartal 2012 steg i antallet af konkurser sammenlagt med næsten otte procent. Historisk ligger konkurstallet dermed fortsat på et meget højt niveau i forhold til før finanskrisen, men trods alt 20 procent lavere end 3. kvartal 2010, hvor antallet af konkurser var på sit absolut højeste (se figur 1).

Det viser en specialkørsel fra eStatistik – udført i samarbejde med FSR – danske revisorer. Kvartalsstatistikken er opgjort på baggrund af de sæsonkorrigerede konkursstatistikker fra Danmarks Statistik.

Erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen, frygter, at stigningen i antallet af konkurser kan være et forvarsel om yderligere stigninger i 4. kvartal 2012.

”Det er bekymrende, at vi nu igen ser at antallet at konkurser stiger. Desværre er der ikke noget, der tyder på, at udviklingen for alvor er vendt. Virksomhederne er fortsat pressede på økonomien og det er fortsat svært ved at få adgang til finansiering. Til gengæld er der grund til at glæde sig over, at det ser ud til, at der er sket en stabilisering i nogle brancher, herunder den hårdt plagede bygge- og anlægsbranche”.

Udviklingen i antal konkurser i perioden 2007K1 til 2012K3 (sæsonkorrigeret)
Udviklingen i antallet af konkurser
Kilde: Beregninger af eStatistik baseret på Danmarks Statistik Konkursstatistik, KONK9. Det bemærkes at der er et databrud fra 2008K4 til 2009K1 ved Danmarks Statistik overgang til registerbaseret konkursregistrering. Det betyder, at antallet af konkurser før 2009K1 i realiteten er 3-4 procent lavere sammenlignet med perioden efter.

Konkurser i byggesektoren tilbage på før-krise-niveau
Det seneste kvartals fald i antallet af konkurser inden for bygge og anlæg kommer efter en længere periode med mindre udsving i antallet af bygge-konkurser. Set i et historisk perspektiv ligger antallet af konkurser i 3. kvartal 2012 43 procent lavere end i 1. kvartal 2010, hvor konkurstallet toppede. Faldet betyder også, at antallet af konkurser er tilbage på niveauet omkring finanskrisen start i 3. kvartal 2008.

Selvom tallene skal fortolkes med forsigtighed, kan den seneste udvikling i den konjunkturfølsomme bygge- og anlægssektor være en svag indikation på en ændring i byggesektoren, siger Kent Nielsen, der er direktør i eStatistik”. Han uddyber samtidig:

”En anden positiv indikator er, at de seneste tre måneders omsætningstal for bygge- og anlægssektoren viser en vækst på fem procent i forhold til samme periode i 2011”.

Læs hele analysen
Udvikling i konkurser i danske virksomheder fra 3. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012 (pdf)

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikationschef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147