Boligens ukrænkelighed rammes med nyt lovforslag

PressemeddelelseFSR – danske revisorer er bekymrede for retssikkerheden i et nyt lovforslag, som blandt andet giver SKAT mulighed for at foretage kontrol på privat grund uden retskendelse.

FSR - danske revisorerSkat

I et nyt lovforslag lægger skatteministeren op til at give SKAT’s medarbejdere vidtgående beføjelser i jagten på sort arbejde. Lovforslaget vil blandt andet give SKAT lov til at foretage kontrol på privat grund uden retskendelse, når der synligt kan konstateres udendørs aktiviteter af professionel karakter. Det kan ifølge lovforslagets bemærkninger eksempelvis være tilfældet, hvis der synligt er byggematerialer på grunden. Samtidig vil personer, der udfører arbejde på fx en byggeplads få pligt til at oplyse CPR-nummer og forevise gyldig legitimation, hvis SKAT forlanger det.
FSR – danske revisorer er bekymrede for de retssikkerhedsmæssige konsekvenser af lovforslaget, da de udvidede beføjelser udhuler almindelige danskeres retssikkerhed.

”Boligens ukrænkelighed er normalt beskyttet af grundlovens § 72. Efter min opfattelse skal der meget til at fravige denne grundlæggende retssikkerhedsmæssige beskyttelse. Det er således et skråplan, at man nu vil give SKAT hjemmel til den slags,” siger formand for FSR – danske revisorers skatteudvalg, John Bygholm og uddyber:

”Jeg har grundlæggende den klare opfattelse, at SKAT’s adgang til den private bolig, kun skal være mulig efter, der er indhentet en retskendelse, hvilket også er udgangspunktet i grundloven. Vi vil derfor i FSR – danske revisorer opfordre til, at lovforslaget bliver ændret på dette punkt.”

Vil sort arbejde til livs
Lovforslaget kommer i forlængelse af finanslovsaftalen for 2012, hvor regeringen og Enhedslisten har aftalt en indsats mod sort arbejde. Indsatsen har også til hensigt at fjerne den gråzone, der er i opfattelsen af sort arbejde ved at indføre nye regler for, hvornår noget er sort arbejde.

FSR - danske revisorer støtter, at der sættes ind overfor sort arbejde, som ellers medfører en urimelig konkurrenceforvridning, samt at vennetjenester i et vist omfang legaliseres, således at almindelige borgere ikke kriminaliseres af deres hjælpsomhed overfor familie og venner.

John Bygholm udtaler:
”Lovforslaget har mange positive elementer, der dog skæmmes af nogle knaster, der blot skal ændres, således at helhedsbilledet ikke forplumres. Sort arbejde skal stoppes, men grundlæggende retssikkerhedsmæssige hensyn bør også respekteres, og der skal være proportionalitet mellem mål og midler.” 

Krav om firmalogo
Lovforslaget lægger også op til andre stramninger for virksomhederne. Blandt andet skal varevogne på under fire ton fremover være forsynet med et navn eller logo, samt CVR-nr, og der skal være obligatorisk skiltning for entreprenører og håndværkere på byggepladser.
Bøden for manglende logo mv. på varevogne skal ifølge forslaget være 5.000 kr. for første overtrædelse, mens bøden for anden overtrædelse fastsættes til 10.000 kr.
 
”Jeg har oplevet mange lovforslag i min tid som formand for FSR’s skatteudvalg. Kravene om at varevogne skal forsynes med firmalogo og CVR-nr., hører til i den mere bizzare afdeling. Det eneste formål er, at SKAT skal kunne se, hvem der ejer de pågældende køretøjer. Denne begrundelse holder ikke, for der er overhovedet ikke behov for dette, som det ellers påstås i lovforslaget. SKAT kan jo i motorregistret meget let tjekke, hvem der ejer ethvert køretøj. Selv i SKAT er man vel så langt med elektronikken, at der findes tilstrækkeligt med bærbare computere til, at dette også kan foregå ude i ”samfundet”,” siger John Bygholm.

 
Se hele lovforslaget på Skatteministeriets hjemmeside:

Kontakt

 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169
 • Mette Bøgh Larsen

  Skattechef - cand.merc.jur.

  4193 3197