FSR - danske revisorer bakker op om nye finansieringsordninger

PressemeddelelseFSR – danske revisorer bakker op om at forbedre finansieringsvilkårene for de mindre virksomheder, men en ordning for erhvervsobligationer kan ikke stå alene, siger erhvervspolitisk direktør Tom Vile Jensen

FSR - danske revisorer

Regeringen har sat et arbejde i gang for at bane vejen for erhvervsobligationer. Det sker for at lette adgangen til finansiering af især de små og mellemstore virksomheder.

- I FSR – danske revisorer bakker vi op om bestræbelserne på at finde en model, der kan øge mulighederne for finansiering til de små og mellemstore virksomheder. Finansiering er den største vækstbarriere for virksomhederne i dag, siger Erhvervspolitisk direktør Tom Vile Jensen.

Han understreger dog, at en ordning for erhvervsobligationer ikke kan stå alene, da denne type finansiering ikke er målrettet de mindste virksomheder.

- Vi er åbne overfor en ordning med virksomhedsobligationer, men det er vigtigt at holde sig for øje, at den ikke kan stå alene, fordi det formentlig ikke vil være attraktivt nok for de mindre virksomheder at være med. Derfor ser vi gerne, at regeringen også fokuserer på at forbedre de eksisterende finansieringsordninger målrettet de mindre virksomheder, som har vist sig at være en stor succes. Det gælder eksempelvis ordningerne under Vækstfonden, hvor selv ret små virksomheder kan få adgang til finansiering. Tilstrømningen til disse ordninger er steget meget de senere år, og her bør politikerne sætte ind, for det virker jo, siger Tom Vile Jensen.