Finanslovsforslag: Effekt af investeringsvindue er overvurderet

PressemeddelelseEt ”investeringsvindue” i finanslovsforslaget skal fremrykke investeringer for 15-20 milliarder kroner. Den reelle besparelse ved investeringsvinduet er dog så lille, at virksomhederne næppe vil fremrykke investeringer i den størrelsesorden, vurderer FSR – danske revisorer. Revisorerne peger på adgangen til finansiering som afgørende for at få gang i væksten.

FSR - danske revisorerSkatSMV

Et af elementerne i finanslovsforslaget er en aftale om et investeringsvindue, som skal give danske virksomheder en skatterabat, når de investerer i ny driftsteknologi. Hvis en virksomhed benytter sig af vinduet og anskaffer en ny maskine til 100.000 kroner, vil virksomheden spare 3.750 kroner i hele maskinens afskrivningsperiode.

”Det første år vil nettobesparelse være på 937 kroner og 50 øre, hvis der investeres for 100.000 kroner. Den besparelse er efter vores vurdering for lille til, at virksomhederne mærkbart vil ændre investeringsadfærd, og det giver næppe 15 – 20 milliarder kroner i øgede investeringer,” siger administrerende direktør i FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen og uddyber:

”Men vi vil gerne rose regeringens ambitioner om at sætte skub i investeringerne i virksomhederne, og at man forsøger at bruge skattesystemet aktivt. Men der skal mere til end et investeringsvindue, hvis vi for alvor skal sætte skub i investeringerne i de mindre virksomheder. Det kræver også, at man ser på virksomhedernes finansieringssituation.”

Ingen kapital til investeringer
Netop finansieringssituationen hos de danske virksomheder er fortsat den største vækstbarriere. Viser flere surveys og analyser.

”Spørger man revisorerne, så er virksomhedernes grundlæggende problem fortsat, at det er vanskeligt at skaffe finansiering til at foretage nye investeringer. Det forhold vil finanslovsforslaget ikke ændre meget på. Derfor giver det god mening, hvis regeringen fortsat har fokus på, at skabe lettere adgang til finansiering; især målrettet de mindre virksomheder,” siger Charlotte Jepsen.

 
Fakta – besparelse ved at benytte investeringsvinduet: 

 Investering Ekstra afskrivnings-grundlag i investerings-vinduet Afskrivning (25%) af det ekstra beløb Skattebesparelse af ekstrabeløbet
År 1 100.000 kr. 15.000 kr. 3.750 kr. 937,50 kr.
År 2     2.812 kr. 703,75 kr.
År 3 2.109 kr. 527,35 kr.
År 4 1.582 kr. 395,50 kr.
År 5 1.186 kr. 296,50 kr.
År 6 890 kr. 222,50 kr.
År 7 og frem…
Investeringen afskrives fortsat, til den er nedskrevet fuldt ud.

Fakta - teksten fra finanslovsforslaget:

Fremrykning af erhvervsinvesteringer
For at få dansk økonomi hurtigere gennem krisen skal der mere gang i den indenlandske efterspørgsel. Det gælder bl.a. de erhvervsmæssige investeringer, som er faldet siden krisen satte ind.

Regeringen har derfor i juni 2012 aftalt med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti at etablere et såkaldt investeringsvindue frem til udgangen af 2013. Investeringsvinduet giver i denne periode danske virksomheder en rabat, når de investerer i ny driftsteknologi, apparatur og maskiner mv. Det sker ved at øge afskrivningsgrundlaget med 15 pct. En virksomhed, der fx anskaffer en maskine til en værdi af 1
mio. kr., kan dermed øge sit afskrivningsgrundlag med 150.000 kr.

Investeringsvinduet forventes at øge og fremrykke private investeringer for 15-20 milliarder kroner i 2012 og 2013 og øge beskæftigelsen med ca. 1.000 job i 2012 og ca. 6.500 job i 2013. Investeringsvinduet er fuldt finansieret bl.a. ved ændringer af beskatningen af kapitalpensioner som en del af aftalen om en skattereform.

Kilde: På vej mod et stærkere Danmark - Finanslovforslaget 2013

 

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169