Forslag om ekstra uddannelse for bankrevisorer

PressemeddelelseErhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen foreslog på TV2 News den 5. november, at der sættes ind med ekstra uddannelse for revisorer, der reviderer banker. FSR - danske revisorer støtter skrappere krav til uddannelse af revisorer, der reviderer banker og andre finansielle virksomheder, og foreslår at der nedsættes en arbejdsgruppe

RevisionUddannelse

 "Vi støtter et forslag om at skærpe uddannelseskravene til revisorer, der reviderer virksomheder i den finansielle sektor. Vi foreslog allerede tilbage i april, at uddannelseskravene skulle styrkes på netop dette område. Det stiller store krav at revidere finansielle virksomheder, og finanskrisen har bestemt ikke gjort det nemmere. Dette var baggrunden for vores forslag, siger formand for FSR - danske revisorer Morten Speitzer og fortsætter: 

”Der er i dag et krav om at revisorerne skal tage minimum 120 timers efteruddannelse over en treårig periode. Det er et naturligt sted at regulere kravene til de revisorer, der reviderer banker.” 

Forslaget om at skærpe uddannelseskravene i forhold til revision af virksomheder i den finansielle sektor er ét af i alt 15 konkrete forslag fra FSR – danske revisorer, der skal bidrage til at sikre høj kvalitet i revisionen på tværs af samtlige EU-lande.

FSR – danske revisorer foreslår konkret, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal se på, om der skal stilles særlige krav til efteruddannelse for revisorer, der reviderer banker og andre finansielle virksomheder. I dag gælder der ingen specifikke lov krav til disse revisorer.

Se også:
FSR - danske revisorers 15 forslag til at sikre høj kvalitet og konkurrencedygtighed i revisionen - april 2012

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Tom Vile Jensen

  Direktør - Erhvervspolitisk Center

  3369 1051
  4193 3151
 • Anders Lau

  Kommunikationschef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147