Revisorer forudser ofte konkurser

PressemeddelelseNy undersøgelse viser, at revisorerne ofte tager et forbehold eller giver en supplerende oplysning i revisionspåtegningen på regnskabet i de virksomheder, der er i risiko for at gå konkurs. Til stor gavn for banker, kreditorer og andre regnskabsbrugere. Alene i 2011 gik over 5.000 danske virksomheder konkurs og mere end 17.000 arbejdspladser forsvandt som følge deraf

Revision

Når en revisor afgiver sin revisionspåtegning på regnskabet, har revisor samtidig vurderet, at virksomheden forventes at kunne fortsætte driften yderligere ét år fra balancedagen. Er revisor uenig med ledelsen i, at virksomheden kan fortsætte driften det næste år, skal revisor tage et forbehold i revisionspåtegningen.  Er revisor derimod enig med ledelsen, men vurderer, at der er stor usikkerhed, skal revisor give en supplerende oplysning om denne væsentlige usikkerhed og henvise til de relevante dele af regnskabet, hvor usikkerheden fremgår.

Og selv om revisorer ikke kan spå om fremtiden, så rammer de ofte rigtigt, når de vurderer virksomhedernes overlevelseschancer. Otte ud af 10 virksomheder, der gik konkurs i 2011 drejede således først nøglen om, efter den ét-årige periode. Altså efter det år, revisor skal vurdere virksomhedens mulighed for at fortsætte driften. En mindre del af de virksomheder, der gik konkurs i 2011 – omkring hver femte - måtte dog allerede dreje nøglen om inden for ét år. I denne gruppe af virksomheder havde revisor i flertallet af regnskaberne – 60 pct. – enten taget forbehold for eller givet en supplerende oplysning om virksomhedens mulighed for at fortsætte driften.

Det viser en ny omfattende analyse af konkurserne blandt 500 danske virksomheder i 2011. Analysen er foretaget af FSR – danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm.

Figur 1. Periode fra balancedato til afsigelse af konkursdekret i forhold til andel forbehold eller supplerende oplysninger om going concern på regnskabet
 
Kilde: Stikprøve blandt 500 danske aktie- og anpartsselskaber, der gik konkurs i 2011. Data indhentet fra Experian og Statstidende og bearbejdet af FSR – danske revisorer og Beierholm, 2012.

 
Formand for FSR – danske revisorer, Morten Speitzer er glad for at kunne konstatere, at revisorerne oftest rammer rigtigt, når de skal forudse om en virksomhed er i risiko for at gå konkurs. 

”Undersøgelsen viser, at langt hovedparten af konkurserne sker mere end ét år efter balancedagen for virksomhedernes senest aflagte regnskab. Det viser, at revisorerne i overensstemmelse med gældende krav, tager stilling til om virksomhederne er konkurstruede eller ej. Det er kun i få tilfælde, at revisor ikke forudser en truende konkurs og oplyser om den i regnskabet. Det er tilfredsstillende”, siger Morten Speitzer.

Statsautoriseret revisor og partner i revisionsfirmaet Beierholm, Anders Bisgaard, hæfter sig særligt ved at hovedparten af revisorerne gør anskrig, når der er problemer med virksomhedernes fortsatte drift.

”Ud af den relativt lille andel af virksomheder, der går konkurs kort efter at regnskabet er aflagt, er det næsten 60 pct, der har enten et forbehold for eller en supplerende oplysning om problemer med fortsat drift. Og ser vi på det samlede billede havde otte ud af 10 virksomheder, der gik konkurs i 2011 enten et forbehold eller en supplerende oplysning. Det er ganske flot”, siger Anders Bisgaard.

Forbehold for fortsat drift stiger
Undersøgelsen viser også, at der de seneste år er sket en stigning i andelen af reviderede regnskaber, hvor revisor har taget et forbehold for eller givet en supplerende oplysning om virksomhedens mulighed for at fortsætte driften. Mens 28 pct. af alle konkursramte virksomheder med et revideret regnskab havde et forbehold eller en supplerende oplysning vedrørende fortsat drift i 2009, var det tilsvarende tal steget til 41 pct. i 2011 – en stigning på 13 pct. point.

Figur 2. Andel regnskaber med forbehold eller supplerende oplysninger vedrørende going concern i forhold til alle reviderede regnskaber eller regnskaber med review 
 
Kilde: Stikprøve blandt 500 danske aktie- og anpartsselskaber, der gik konkurs i 2011. Data indhentet fra Experian og Statstidende og bearbejdet af FSR – danske revisorer og Beierholm, 2012.

 
”Set i lyset af at antallet af konkurser har været stigende de seneste år, er det ikke overraskende, at revisorerne oftere tager et forbehold eller giver en supplerende oplysning, når der er problemer med fortsat drift. Den finansielle og økonomiske krise har sat sine spor i virksomhederne. Her er det vigtigt, at revisorerne er opmærksomme på faresignalerne og kommunikerer om det i revisionspåtegningen, således at regnskabsbrugere bliver informeret”, siger Morten Speitzer.

”Stigningen i omfanget af forbehold og supplerende oplysninger vedrørende fortsat drift er udtryk for, at der siden finanskrisen ramte i 2008 er langt større usikkerhed på de finansielle markeder og i erhvervslivet generelt, og det afspejler sig i form af flere forbehold og supplerende oplysninger i revisors påtegning”, siger Anders Bisgaard.

Læs hele analysen:

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført i perioden juni-september 2012 af brancheforeningen FSR – danske revisorer og revisionsfirmaet Beierholm. Undersøgelsen sammenligner data med en lignende undersøgelse foretaget i 2009 af revisionsfirmaet Beierholm. 500 danske virksomheder, der gik konkurs i 2011, indgår i materialet for undersøgelsen. Konkursdata er indhentet fra Experian i foråret 2012. Derudover er der indhentet data fra en kontrolgruppe af 500 tilfældigt udvalgte virksomheder i Danmark i samme periode. Selskaber, hvor konkursdekretet senere er ophævet, er fjernet fra stikprøven. Datoen for konkursdekretet for de selskaber, som indgår i stikprøven, er indhentet via Statstidende.

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikationschef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147