Kreditpakke: Hurtig håndsrækning til mindre virksomheder

PressemeddelelseRegeringen har annonceret, at den vil forbedre adgangen til kapital for de små og mellemstore virksomheder. FSR – danske revisorer roser initiativet, men påpeger, at initiativerne skal sættes i gang hurtigt.

FSR - danske revisorer

De små og mellemstore virksomheder har svært ved at hente penge til investeringer. For at imødekomme det har regeringen i dag meldt ud, at den vil give virksomhederne flere lånemuligheder.

Hos FSR – danske revisorer hilser man udspillet velkommen og understreger, at det er vigtigt at få initiativerne til at virke hurtigt, da mange virksomheder er udfordret på finansieringen.

”Lånemarkedet er nedkølet, så langt øjet rækker, så det haster med hjælpen. De nye forslag baserer sig i høj grad på eksisterende ordninger som EKF og Vækstfonden. Derfor bør det være muligt at effektuere initiativerne hurtigt. Det er godt nyt for virksomhederne, for de har ikke brug for lange politiske diskussioner og implementeringsperioder på halve og hele år. De mangler tiltag, som kan gøre en forskel med det samme,” siger erhvervspolitisk chef i FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen og uddyber:

”Tre ud af fire revisorer peger på, at den mest effektive udnyttelse af eventuelle offentlige støttemidler er ved at stille finansiering til rådighed for virksomhederne. Det sætter gang i virksomhedernes aktiviteter, og det holder hånden under økonomien. Investeringerne i maskiner, it med videre vil også bidrage til bedre produktivitet på sigt.”

Fokus de rigtige steder
Erhvervsordfører for Socialdemokraterne, Benny Engelbrecht, forklarer på sin blog i Berlingske Business, at regeringens forslag går på at give Vækstfonden mulighed for at tilbyde ”efterstillede lån” til mindre virksomheder. Ved lånene stiller Vækstfonden den ene halvdel af pengene til rådighed, mens et pengeinstitut skal stille den anden del. Samtidig foreslår man, at Eksport Kredit Fonden får mulighed for at tilbyde lån til at udvikle eksportvirksomheders produktionsfaciliteter i Danmark. I dag kan fonden kun støtte udvikling i udlandet. Sidst er det foreslået, at en række ordninger under Vækstfonden samles i en ny ordning. Ordningen skal fokusere på små virksomheder og give vækstkautioner på lån til opstart og forretningsudvikling på op til to millioner kroner.

Netop bedre muligheder for at skaffe finansiering og brede ordninger som bankkautioner, har revisorerne i en survey fra august udpeget som de områder, hvor der skal sættes ind for at få mere ud af de offentlige erhvervsstøttekroner.

FSR – survey, august  2012
Hvor vurderer du, at der skal sættes ind for at få mere ud af de offentlige erhvervsstøttekroner?

Mere om surveyen:
Nyhed: Erhvervsstøtte skal målrettes finansiering og bankkaution (13.08.2012)