Nye administrative bøder på vej til virksomhederne

PressemeddelelseFolketinget strammer med ny lov reglerne for, hvornår en virksomhed kan få en administrativ bøde. Det kan blive dyrt for især de små virksomheder.

FSR - danske revisorerSkat

Skatteministeren fik i går Folketingets godkendelse af en række nye administrative bøder til virksomheder, der ikke rettidigt indberetter oplysninger til SKAT om eksempelvis medarbejdernes løn, personalegoder eller pension.

”Det er ikke nyt, at man skal indberette disse oplysninger til SKAT. Det har længe været et krav, men nu strammer man alvorligt op i forhold til bøderne. Tidligere har der ikke været faste retningslinjer, hvilket har resulteret i, at der typisk kun er givet bøder for grove overtrædelser. Med de nye regler kan hammeren falde ved alle overtrædelser – uanset om det er en manglende almindelig lønindberetning, eller om man overser, at en medarbejder har fået en gave på over 1.000 kroner, som skal indberettes. Det skal virksomhederne være meget opmærksomme på, ellers kan det blive dyrt,” siger formand for FSR – danske revisorers Skatteudvalg, John Bygholm.

Ingen formildende omstændigheder
Lovforslaget (L173) blev vedtaget den 13. juni, og reglerne træder i kraft fra 1. juli 2012.
Forslaget er begrundet med, at de nye bøderegler skal sikre, at SKAT får de korrekte oplysninger – både for at undgå snyd, men også fordi de ansatte skal kunne regne med, at virksomheden indberetter oplysningerne korrekt, så de betaler den korrekte skat, og dermed undgår at få en ubehagelig overraskelse fra SKAT.

”Vores frygt er, at de nye bøder vil ramme alt for unuanceret. I mange tilfælde vil de små virksomheder være mest udsat. De nye regler kan dog ramme helt i flæng. Eksempelvis skal en virksomhed med 10 ansatte, som laver fejl i indberetningerne ved alle 10 medarbejdere betale en bøde på 10.000 kr., mens en virksomhed med 100 ansatte, som kun har lavet fejl i en enkelt indberetning, skal betale 80.000 kr. i bøde. Dette er i lovforlaget omtalt som ”reel præventiv effekt”, men forekommer umiddelbart ikke at have sammenhæng med det reelle behov hos SKAT,” siger John Bygholm.

”Navnlig den lille virksomhed med få ansatte og dermed uden store ressourcer til administration, som i forvejen har svært ved at overskue regelbunken fra det offentlige, risikerer at løbe ind i en bøderegn, hvis de for sent får indberettet oplysninger. Og her kan 10.000 kroner pr. overtrædelse hurtigt løbe op.”

Med de nye regler vil alle overtrædelser af indberetningspligten blive set som groft uagtsomme og dermed udløse en bøde. FSR – danske revisorer havde gerne set, at man havde modereret forslaget og blandt andet revurderet, hvor hårdt man bør straffe rene forglemmelser eller misforståelser.

”Generelt bryder vi os ikke om, at en helt almindelig forglemmelse pludselig bliver en grov overtrædelse af skattelovgivningen, hvortil der er knyttet ganske pæne bødestørrelser. Det virker helt uigennemtænkt, at der ikke skelnes mellem de virksomheder, som forsøger at leve op til reglerne, men indberetter for sent eller forkert, og de virksomheder som bevidst overtræder reglerne. En sådan skelnen ville i øvrigt leve op til SKAT’s indsatsstrategi,” siger John Bygholm og uddyber:

”Stort set alle virksomheder risikerer at blive ramt af forslaget. Selvfølgelig har Skatteministeriet ret i, at udgangspunktet må være, at en virksomhedsejer skal have kendskab til de pligter, der er forbundet med at drive virksomhed i Danmark. Men vi er bare også nødt til at være realistiske og give plads til enkeltstående forglemmelser og misforståelser. Alternativt kan bøderne gøre livet ekstra surt for de små virksomheder, som i forvejen forsøger at følge reglerne og i øvrigt bruger tiden på at drive deres virksomhed bedst muligt,” siger John Bygholm.

Fakta – nye administrative bøder for manglende skatteindberetninger

De nye bøder gælder alle former for indberetninger til SKAT omkring virksomhedernes ansatte – dvs. alle former for løn, personalegoder etc.

Bødestørrelse pr. overtrædelse:

1-4 ansatte: Bøde på 5.000 kr. (i alt 193.270 virksomheder)
5-19 ansatte: Bøde på 10.000 kr. (i alt 65.287 virksomheder)
20-49 ansatte: Bøde på 20.000 kr. (i alt 16.259 virksomheder)
50-99 ansatte: Bøde på 40.000 kr. (i alt 5.210 virksomheder)
100 + ansatte: Bøde på 80.000 kr. (i alt 3.419 virksomheder)

De nye bødestørrelser gælder fra 1. juli 2012.

Forslaget om de administrative bøder er en del af Lovforslag 173, som rummer en række skattemæssige lovændringer. Forslaget blev endeligt vedtaget ved 3. behandling i 13. juni 2012. 

Kontakt

 • Mette Bøgh Larsen

  Skattechef - cand.merc.jur.

  4193 3197
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169