Revisorerne vinder over Skatteministeriet

PressemeddelelseHøjesteret giver i en principiel sag revisorerne ret til fradrag for erstatninger i de såkaldte selskabstømmersager. FSR anser det for en vigtig sejr, der må betyde at der i alle tilsvarende sager også er fradrag for erstatningsbetalinger

Skat

FSR-danske revisorer og Ernst & Young har i dag ved Højesteret vundet en betydningsfuld sejr over Skatteministeriet. Højesteret giver med alle 7 dommerstemmer Ernst & Young medhold i, at de som driftstab kan fratrække erstatningsbeløb skattemæssigt. 

Sagen drejede sig om de erstatninger, som Ernst & Young havde betalt i 8 såkaldte selskabstømmersager. Afgørelsen får betydning for erstatninger, der er betalt i tilsvarende sager og hvor advokater, banker og revisorer har betalt erstatninger til staten.

Formand for FSRs Skatteudvalg, John Bygholm udtaler: ”Det er overordentligt glædeligt, at sagen langt om længe har fået en tilfredsstillende afslutning. Det er en ekstra tilfredsstillelse, at det er en enstemmig afgørelse og i særlig grad når sagen også af Højesteret er anset for principiel idet, der har medvirket hele 7 dommere. Det er dog beklageligt, at man endnu en gang skal helt til Højesteret for at få medhold i en sag, som alle oprindeligt mente var oplagt. ”       

John Bygholm vurderer, at sagen også vil få betydning for dem, der ikke valgte at gå helt til Højesteret for at få fradrag: 
”De mange, der har fået afvist fradragsret i lignende sager kan nu forvente at få genoptagelse og dermed opnå fradragsret. Dette gælder i hvert fald revisorer, men formentligt også andre, som har betalt erstatning i sådanne sager som rådgiver eller lignende. Genoptagelse kan forventes helt tilbage til år 2000, hvilket var det første år, som højesteretssagen drejede sig om.”

Kontakt

  • Mette Bøgh Larsen

    Skattechef - cand.merc.jur.

    4193 3197