FSR – danske revisorer og DI Dansk Industri uddeler Årsrapportprisen samt tre specialpriser

PressemeddelelseFSR – danske revisorer og DI Dansk Industri vil med Årsrapportprisen 2012 og tre specialpriser bidrage til at fremme og udvikle “best practice” inden for årsregnskaber

Regnskab

Den 17. september 2012 uddeler DI Dansk Industri og FSR – danske revisorer i regi af Dansk Regnskabsforum en række priser – herunder Årsrapportprisen - ved en event på Hotel Crowne Plaza i Ørestaden.

I den offentlige debat bliver regnskaberne ofte kritiseret for at være uforståelige og komplicerede. DI Dansk Industri og FSR – danske revisorer vil gerne tage den udfordring op ved at fremme og udvikle “best practice”. Derfor har DI og FSR indstiftet en Årsrapportpris samt tre specialpriser under overskriften:

”Detaljen – Overblikket - Fremtiden”
En bredt sammensat dommerkomité har fastsat kriterierne for de tre specialpriser som i 2012 vil fokusere på::

- Detaljen: Oplysninger om nedskrivning af goodwill
- Overblikket: Oplysninger i ledelsesberetningen om interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen
- Fremtiden: Segmentoplysningers understøttelse af forventninger til fremtiden

Deltagerne stemmer om vinderne
Til hver specialpris indstiller dommerkomiteen 3 kandidater, som selv får lejlighed til at motivere, hvorfor netop de skal have en særpris. På eventdagen er det deltagerne, der gennem en sms-afstemning afgør, hvem der skal vinde de enkelte særpriser.
”Vi vil gerne gøre prisuddelingen mere deltagerorienteret og samtidigt tilføre prisuddelingen større legitimitet. Alle skal have et udbytte af at deltage. Derfor har vi valgt, at give hver deltager i eventet en stemme”, siger Kristian Koktvedgaard, chefkonsulent i DI Dansk Industri.
Modtageren af hovedprisen ”Årsrapportprisen” udpeges af dommerkomiteen på baggrund af en samlet vurdering af hele regnskabet.

Alle børsnoterede selskaber og de 100 største selskaber er med i konkurrencen
Konkurrencen er meget bredt anlagt. Alle børsnoterede selskaber og de 100 største IFRS-selskaber i det omfang, de ikke er børsnoterede, deltager nemlig i konkurrencen. Vi har indsamlet regnskaberne, og virksomhederne behøver derfor ikke foretage sig noget for at deltage.  ”Det er vigtigt for os, at regnskabsprisen er relevant for en meget bred kreds af virksomheder. Vi vil gerne medvirke til at fremme ”best practice”, og derfor har det været vigtigt for os, at alle selskaber har mulighed for at bidrage og kan se sig selv som en kandidat til prisen,” siger formand for FSR – danske revisorers regnskabstekniske udvalg, Jan Peter Larsen.

Dommerkomiteen 
Jutta af Rosenborg, Bestyrelsesmedlem og formand for revisionskomiteen i Zealand Pharma og Auriga Industries; bestyrelsesmedlem i Carnegie WorldWide og Det Danske Klasselotteri
Tina Aggerholm, VP Group Accounting, Carlsberg Breweries
Lars Andreasen, Executive Vice President, Danske Bank
Søren Holm, Koncerndirektør, Nykredit
Kristian Koktvedgaard, Chefkonsulent, DI
Jan Peter Larsen, Partner, Deloitte og formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg
Claes Norberg, Professor/Redovisningsexpert Svenskt Näringsliv; Næstformand i Swedish Accounting Standards Board (SASB) og medlem af SASB’s ekspertpanel for finansiel rapportering
Søren Kok Olsen, Partner, KPMG og viceformand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg
Jens Houe Thomsen, Senior aktieanalytiker, Jyske Bank

Få yderligere information om Regnskabsprisen 2012, herunder informationer om kriterierne for specialpriserne på www.di.dk under ”politik og analyse”  eller hos: 

Faglig direktør Michael Rugaard (FSR – danske revisorer på 4193 3149 (mrg@fsr.dk)

Chefkonsulent Kristian Koktvedgaard (DI) på 2949 4577 (kko@di.dk)