Revisor giver flere supplerende oplysninger på regnskaberne

PressemeddelelseTvivl om hvorvidt virksomhederne kan fortsætte driften yderligere ét år og virksomhedsledelsernes brug af ulovlige aktionærlån får revisorerne til at hejse advarselsflag i årsregnskaberne.

FSR - danske revisorerRegnskab

Knap seks ud af 10 revisorer oplyser, at de har givet flere supplerende oplysninger i revisionen af årsregnskaberne 2011 i forhold til året før. Hovedparten af revisorerne i undersøgelsen har med andre ord fundet det mere nødvendigt, at hejse et advarselsflag i forbindelse med revisionen af 2011 regnskaberne end i forhold til året før.
Det viser en ny undersøgelse blandt 520 revisorer foretaget af FSR – danske revisorer.

Har du givet flere supplerende oplysninger i din revision af årsregnskaberne 2011 end året før?

Kilde: FSR - survey, juni 2012 

Det er i høj grad virksomhedsledelsernes brug af ulovlige aktionærlån og tvivl om, hvorvidt virksomhederne kan fortsætte driften yderligere ét år - også kaldet going concern -, der får revisorerne til at hejse et advarselsflag. Næsten otte ud af 10 revisorer angiver ulovlige aktionærlån, som en væsentlig årsag til at give en supplerende oplysning på regnskabet, mens syv ud af 10 peger på going concern som væsentlig årsag.

Formand for FSR – danske revisorer Morten Speitzer Renge har følgende kommentar til resultatet af undersøgelsen.

”Bankernes tilbageholdenhed har yderligere den konsekvens, at virksomhedernes overlevelse bliver mere usikker, fordi virksomheden ikke kan få finansieret sine udgifter eller optage nye lån. Det kommer så igen til udtryk ved at revisor giver en supplerende oplysning på regnskabet, der påpeger usikkerheden om virksomhedens fortsatte drift. Og det gør det kun endnu sværere at låne og tiltrække investorer. På den måde er virksomhederne fanget i en ond cirkel,” siger Morten Speitzer Renge og tilføjer:

”Analysen viser, at revisorerne er meget opmærksomme på ulovlige aktionærlån og reagerer, som de skal, når de støder på et ulovligt lån. Jeg tror derudover, at resultatet af undersøgelsen skal ses i lyset af, at mange banker er blevet meget tilbageholdende med at låne ud. At låne i virksomheden er en nem måde for en virksomhedsejer at skaffe finansiering på, men det er bare ulovligt.” 

Hvad har været de væsentligste årsager til at du har givet supplerende oplysninger i dine kunders årsregnskaber? (angiv maks. 3 svar)

Kilde: FSR - survey, juni 2012

Læs hele analysenotat:

Kontakt

 • Anders Lau

  Kommunikationschef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169