Revisorer hilser forslag om bedre uddannelse velkommen

PressemeddelelseNyt lovudkast skal sikre, at revisorer af finansielle virksomheder har de rette kompetencer og en bred praktisk erfaring med at revidere den type virksomheder

RevisionUddannelse

Regeringen har sendt et lovudkast i officiel høring, der styrker kravene til revisors uddannelse og efteruddannelse. En central del af lovforslaget er en række særlige krav til revisorer, der reviderer finansielle virksomheder. Lovudkastet lægger således op til at øge kravet til antallet af efteruddannelsestimer fra 120 timer over tre år til 180 timer og til at indføre en certificeringsordning for revisorer af finansielle virksomheder. FSR – danske revisorer støtter lovforslaget.

Formålet med forslagene er at fastholde det høje faglige niveau hos revisorerne gennem en moderne og veltrimmet uddannelse og efteruddannelse samt en certificeringsordning, der sikrer, at revisorer af finansielle virksomheder har de rette kompetencer og en bred praktisk erfaring med at revidere den type virksomheder.

FSR – danske revisorer hilser forslaget til ny revisoruddannelse og efteruddannelse af revisorer, der reviderer finansielle virksomheder, velkomment. Mange af tankerne bag lovforslaget er fostret i foreningen og formand for FSR – danske revisorer Morten Speitzer, er derfor tilfreds med, at efter-uddannelsen for revisorer, der reviderer pengeinstitutter målrettes og fokuseres.

”Kravene til revisor er vokset voldsomt de senere år. Det gælder især kravene til de revisorer, der reviderer pengeinstitutter. Forslagene vil bidrage til at styrke revisors kompetencer og kvalifikationer yderligere. Det kan vi kun være tilfredse med”, siger Morten Speitzer og tilføjer:

”Vi hæfter os imidlertid ved, at regeringen overvejer at udbrede forslaget om flere efteruddannelsestimer til at gælde alle de revisorer, der reviderer virksomheder af offentlig interesse, som fx kommuner. I foreningen kan vi ikke umiddelbart se behovet for det, men nu vil vi nærlæse lovudkastet og kommentere det i dybden”.

Ny certificeringsordning
Regeringen foreslår, at der indføres en ny certificeringsordning for revisorer, der reviderer finansielle virksomheder. Formålet med forslaget er at sikre, at disse revisorer har bred praktisk erfaring med og viden om alle typer af finansiel virksomhed. Den foreslåede certificeringsordning omfatter således ikke kun revisionen af pengeinstitutter, men kan også udbredes til andre typer af finansielle virksomheder.

”Det er allerede i dag sådan, at Finanstilsynet kan fjerne en revisor, hvis tilsynet finder at revisoren er uegnet til at udføre sit arbejde. En generel certificeringsordning kan dog bidrage til at sikre, at den fornødne viden og praktisk erfaring er til stede fra start af. Fra foreningens side mener vi dog som udgangspunkt ikke, at der er behov for en generel certificeringsordning for hele den finansielle branche, men at det er tilstrækkeligt at lade den gælde i forhold til revisorer, der reviderer pengeinstitutter. Det er i denne del af den finansielle sektor udfordringerne og kompleksiteten synes at være størst og derfor giver det bedst mening at målrette indsatsen i relation til revisionen af pengeinstitutterne” siger Morten Speitzer.

Bør indføres på EU-plan
FSR – danske revisorer opfordrer regeringen til at bære de nye forslag med til forhandlingsbordet i EU og lade dem træde i stedet for noget af den rigide og omkostningsdrivende lovgivning, som Kommissionen har lagt frem.

”Kommissionen bør præsenteres for alternative forslag til den meget bebyrdende lovgivning for erhvervslivet, som den har lagt frem. En generel ny revisoruddannelse på et akademisk niveau kombineret med løbende relevant efteruddannelse af revisorer i banksektoren vil trække i den retning. Det samme gælder et forslag om at certificere bankrevisorer”, siger Morten Speitzer.

 Læs mere om forslagene