Regeringen lancerer alternativ til revision for mindre virksomheder

PressemeddelelseNy erklæringsstandard er et godt alternativ for de mindre virksomheder, der har mulighed for at fravælge revision, men som stadig ønsker revisors erklæring på regnskabet uden at have behov for den samme høje grad af sikkerhed, som opnås ved en revision

FSR - danske revisorerRevision

Nyt alternativ til revision skal gøre hverdagen enklere i de mindre virksomheder og samtidig sikre, at de kan fremlægge et troværdigt regnskab, når de fx skal i banken og låne penge. Initiativet er et af regeringens fire nye initiativer, der skal bane vejen for vækst ved at lempe virksomhedernes administrative byrder.
Formand for FSR – danske revisorer, Morten S. Renge glæder sig over regeringens initiativ, som han mener, vil være til stor gavn for erhvervslivets mindre virksomheder.
”Det er et meget positivt initiativ, som mange mindre virksomheder vil have stor gavn af. Den nye erklæringsstandard er et godt alternativ for de mindre virksomheder, der har mulighed for at fravælge revision, men som stadig ønsker revisors erklæring på regnskabet uden at have behov for den samme høje grad af sikkerhed, som opnås ved en revision,” siger Morten S. Renge.

Oplægget kommer fra FSR – danske revisorer
Inspirationen til den nye standard kommer fra FSR – danske revisorer, der i 2009 foreslog et lovpligtigt alternativ til revision for de mindre virksomheder. Det lovpligtige alternativ er tilpasset de mindre virksomheders særlige karakteristika, fx at ejer og direktør er den samme person, at papirgangene er uformelle og at kun få udover banken, SKAT og medarbejderne interesserer sig for virksomhedens økonomi. I forhold til de meget omfangsrige revisionsstandarder, der er udviklet til de store virksomheder, er der tale om en mærkbar forenkling. Standarden giver de mindre virksomheder nogle af grundelementerne i en revision, men sådan at revisor alene går dybt ned i dele af regnskabet og virksomhedens forhold. På den måde kan de mindre virksomheder spare penge og samtidig fremlægge et troværdigt regnskab, når de eksempelvis skal skaffe finansiering.
I dag kan virksomheder med en omsætning på under 8 mill. kr. fravælge revision, men det eneste alternativ til revision, er et såkaldt review af regnskabet. Review har ikke hidtil vundet stor udbredelse, da sikkerheden i et review er begrænset og konklusionen på regnskabet kan være vanskelig at forstå.
”Banker, kreditorer og samhandelspartnere har behov for troværdig regnskabsinformation. For de mindre virksomheder bør man derfor ikke bare fjerne den lovpligtige revision uden at sætte noget andet i stedet. Det problem får vi løst med den nye standard”, siger Morten S. Renge.

Et efterspurgt produkt for de mindre virksomheder
Et alternativ til revision for de mindre virksomheder har længe stået på ønskelisten hos virksomheder og banker. I en rundspørge fra Dansk Erhverv fra 2010 svarer over halvdelen af virksomhederne således, at de i mange tilfælde vil kræve, at deres samarbejdspartnere og leverandører får foretaget en anden form for gennemgang af deres regnskaber fra revisor, hvis de fravælger revision.
En undersøgelse fra analyseinstituttet Epinion - ligeledes fra 2010 - viser, at hovedparten af de kreditansvarlige i landets største pengeinstitutter finder, at det kan være udmærket med et alternativ til revision. I det omfang, at der er tvivl, vil bankerne dog fortsat bede om sikkerhedsstillelse eller om et revideret regnskab.
Administrerende direktør i FSR – danske revisorer Charlotte Jepsen vurderer, at den nye erklæringsstandard kan være med til at smidiggøre lånemarkedet for de mindre virksomheder, der har mulighed for at fravælge revision: 
”Alle har en fælles interesse i, at virksomhederne fortsat har mulighed for at kunne optage lån og forny deres kredit. Virksomheder, der helt fravælger revision, risikerer at få ’nej’, når de går i banken. Her er den nye standard et udmærket alternativ”, siger Charlotte Jepsen.

Om den nye erklæringsstandard
Den nye erklæringsstandard bygger på FSR – danske revisorers standard ”Udvidet gennemgang”(se figur nedenfor). Den retter sig mod mindre virksomheder, der ønsker en uafhængig erklæring fra revi-sor på regnskabet, men som ikke har behov for den samme høje grad af sikkerhed, som opnås ved en revision. Udvidet gennemgang tager udgangspunkt i den eksisterende revisionsstandard RS 2400, "Review af regnskaber", men indeholder derudover supplerende handlinger, der er med til at forøge sikkerheden for revisors konklusion. Disse handlinger omfatter bl.a. kontrol af indberetninger til SKAT og engagementsforespørgsler til virksomhedens finansielle kreditgivere.
 
Med den nye standard opnås en højere grad af sikkerhed for brugerne end ved et review, og konklusionen er formuleret positivt. Dermed imødekommer standarden et længe udtrykt ønske blandt revisorer og regnskabsbrugere om en erklæring med en klar konklusion.

Læs mere

Forskellen på revision og Udvidet gennemgang

 Fakta
Klik her for at se større billede

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Anders Lau

  Kommunikationschef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147