Skattereform: Investeringslysten får et skub, men ikke nogen kickstart

PressemeddelelseRegeringen har i dag fremlagt sit udspil til en skattereform ”Danmark i arbejde”. Målet med reformudspillet er, at skabe øget velstand og flere job i Danmark. FSR – danske revisorer mener, at der er positive takter i reformudspillet set med erhvervslivets øjne, men havde gerne set, at regeringen var gået endnu længere i deres bestræbelser for at understøtte virksomhedernes investeringslyst

Skat

Regeringens udspil til en ny skattereformen lægger blandt andet op til at understøtte vækst og investeringer i erhvervslivet ved at øge virksomhedernes fradrag til 115% på investeringer i fx maskiner og inventar.

Ifølge en undersøgelse fra FSR – danske revisorer forventer 6 ud af 10 revisorer, at virksomhederne vil øge deres investeringer, hvis der indføres en øget afskrivningsret.

Formand for FSR – danske revisorers skatteudvalg John Bygholm glæder sig over initiativet, men havde gerne set, at muligheden for fradrag for almindelige erhvervsmæssige udgifter var blevet udvidet yderligere:  

"Det er positivt, at skattereformen lægger op til, at virksomhederne kan fradrage mere på deres investeringer i fx maskiner og inventar. Bedre afskrivningsmuligheder vil uden tvivl kunne sætte mere gang i investeringerne, og dermed bidrage til væksten. Jeg havde dog gerne set, at regeringen havde lagt op til en mere generel ændring af, hvad virksomhederne kan trække fra. Paletten med fradrag for almindelige erhvervsmæssige udgifter skal efter vores opfattelse udvides, således det fx bliver muligt at fratrække udgifter i forbindelse med etablering og udvidelse af erhvervsvirksomhed, udgifter til undersøgelser af nye markeder og udgifter til mislykkede projekter", siger John Bygholm og tilføjer:

”Der er behov for, at hurtig afklaring af, hvorvidt de øgede afskrivningsmuligheder bliver gennemført, ellers risikerer usikkerheden omkring virksomhedernes skat at blive en stopklods også for de investeringer, der ville blive gennemført under alle omstændigheder”.

Udskældt skat afskaffes
FSR – danske revisorer er også positive overfor den foreslåede afskaffelse af ”iværksætterskatten” i 2013.

”Der er ingen tvivl om, at en afskaffelse af porteføljebeskatningen af aktier, der hurtigt blev omdøbt til ”iværksætterskatten” kan få en positiv vækstfremmende effekt. Investeringslysten kan blive styrket ved en fjernelse af denne skat, hvilket er positivt og gavnligt for dansk erhvervsliv”, siger John Bygholm.

Samlet set er det FSR – danske revisorers opfattelse, at det udspil der nu foreligger til en skattereform, har taget hensyn til dansk erhvervsliv, idet finansieringen til skattereformen overvejende er fundet andre steder.

”Det er meget positivt, at regeringen ikke lægger op til større byrder for erhvervslivet. Mange virksomheder er i forvejen hårdt presset på økonomien” udtaler John Bygholm afslutningsvis.   

 
Læs mere

Kontakt

 • Mette Bøgh Larsen

  Skattechef - cand.merc.jur.

  4193 3197
 • Anders Lau

  Kommunikationschef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147