Få overblik: Skattereformen er netop vedtaget

PressemeddelelseBeskatning af aktionærlån, ophævelse af lempelsen for beskatning af udenlandsk indkomst og skærpelse i beskatningen af fri bil er nu realiteter efter Folketingets vedtagelse af skattereformen. Samtidigt sættes beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen op.

FSR - danske revisorerSMV

Få overblik over hovedpunkterne i skattereformen:

Beskatning af aktionærlån
En del af finansieringen af skattereformens skattelettelser kommer fra et indgreb mod aktionærlån, der er ydet i strid med selskabsloven. Med vedtagelsen af skattereformen er lån af denne type, som er optaget efter 14. august 2012, nu skattepligtige som udbytte eller løn.
Det er alene lån til personer, der er hovedaktionærer eller andre med bestemmende indflydelse på det långivende selskab, der vil blive ramt af beskatningen.
Læs mere om indgrebet mod aktionærlån

Beskatning af udstationerede danskere
Udstationerede danske skatteydere skal for fremtiden beskattes i Danmark af deres udenlandske indkomst. Der skal således for fremtiden altid betales dansk skat, og der opnås kun lempelse i den danske skat, hvis der er betalt skat i udlandet af indkomsten.
Læs mere om ophævelse af lempelsen for udenlandsk indkomst (LL § 33A)

Skærpelse af fri bil-beskatning
Medarbejdere, der får stillet en fri bil til rådighed skal indstille sig på, at blive beskattet længere tid af den fulde værdi af bilen. Fremover vil beskatningsgrundlaget for en fri bil først falde til 75 % af bilens nyvognspris 36 måneder efter anskaffelsen. Tidligere faldt beskatningen efter to kalenderår efter indregistreringsåret. Dvs. hvis bilen blev anskaffet i december, faldt beskatningen efter 25 måneder.
Læs mere om beskatning af fri bil
Herudover hæves udligningsafgiften på dieselbiler med ca. 52 % fra 2013.
Læs mere om udligningsafgiften på dieselbiler her

Ændringer af personskatten og børne- og ungeydelse
Beskæftigelsesfradraget sættes gradvist op fra de nuværende 5,6 % i 2012 til 10,65% i 2023. Samtidigt forhøjes det maksimale beskæftigelsesfradrag fra de 17.900 kr. i 2012 til 34.100 kr. i 2022.
I 2013 vil beskæftigelsesfradraget eksempelvis være 6,95% og grundbeløbet vil være 22.300 kr., mens beskæftigelsesfradraget i 2014 vil være 7,25% og grundbeløbet vil være 23.300 kr.

Der indføres et særligt beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, der gradvist kommer op på 6,25% i 2019. Grundbeløbet vil i 2019 være på 20.000 kr. Dette ekstra fradrag indføres først fra 2014.

Topskattegrænsen forhøjes gradvist fra 389.900 kr. i 2012 til 467.000 kr. i 2022. I 2013 vil topskattegrænsen være 421.000 kr., mens det i 2014 vil være 441.100 kr. 

Modtagere af børne- og ungeydelse (børnepenge), som tjener mere end 700.000 kr. om året, vil få nedsat den samlede børne- og ungeydelse, med 2% af den skattepligtige indkomst over 700.000 kr. For ægtefæller, der har været samlevende i hele indkomståret, gælder bundgrænsen på 700.000 kr. samlet.  Ændringen træder i kraft 1. januar 2014.

Ovenstående skattelettelser er blandt andet finansieret igennem de indgreb og skærpelser af skattelovgivningen, som er beskrevet øverst i denne oversigt.

Kontakt

 • Mette Bøgh Larsen

  Skattechef - cand.merc.jur.

  4193 3197
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169