FSR – danske revisorer: Foreslåede afskrivningsregler kan forbedres

PressemeddelelseFSR – dansker revisorer mener, at aftalen om afskrivningsregler kan medvirke til at forbedre virksomhedernes investeringsvilkår. Det ville dog give en betydelig større effekt, hvis der blev givet mulighed for at fratrække de ekstra 15 pct. som en straksafskrivning.

Skat

Regeringen har indgået aftale om et nyt lovforslag, der skal øge virksomhedernes fradrag via afskrivningsreglerne. Lovforslaget betyder, at en virksomhed, der i resten af 2012 eller i 2013 investerer i en maskine til 1 mio. kr. opnår et forhøjet afskrivningsgrundlag på 1.150.000 kr. Virksomheden kan, når forslaget bliver vedtaget, opnå en skattebesparelse på 37.500 kr. i løbet af maskinens afskrivningsperiode.

FSR – dansker revisorer er positiv overfor forslaget, der kan medvirke til at forbedre virksomhedernes investeringsvilkår. Foreningen mener imidlertid, at forslaget ville få en betydelig større effekt, hvis der i stedet for et øget afskrivningsgrundlag blev givet mulighed for at fratrække de ekstra 15 pct. som en straksafskrivning.

”De nuværende forslag vil bidrage til at øge investeringerne, men ændres forslaget lidt, vil effekten formentlig være langt større. Får virksomhederne allerede i det første år hele fordelen af den øgede afskrivningsret, vil det klart gøre det mere interessant at fremrykke investeringer”, vurderer John Bygholm formand for Skatteudvalget i FSR – danske revisorer.

Foreningen havde også gerne set, at muligheden for fradrag for almindelige erhvervsmæssige udgifter var blevet udvidet yderligere for at få løftet det i forvejen lave investeringsniveau:  

"Når nu regeringen alligevel ser på incitamenter for virksomhederne til at investere så burde de overveje en mere generel ændring af, hvad virksomhederne kan trække fra. Paletten med fradrag for almindelige erhvervsmæssige udgifter skal efter vores opfattelse udvides, således det fx bliver muligt at fratrække udgifter til etablering og udvidelse af erhvervsvirksomhed eller udgifter til undersøgelser af nye markeder. Sammen med en forbedring af afskrivningsreglerne kan forslaget få stor effekt på investeringsaktiviteterne ude i virksomhederne", siger John Bygholm.

 Læs FSR - danske revisorers høringssvar

Kontakt

 • Mette Bøgh Larsen

  Skattechef - cand.merc.jur.

  4193 3197
 • Anders Lau

  Kommunikationschef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147