Sunde virksomheder får afslag i banken

PressemeddelelseGennem 2011 er det blevet markant sværere for virksomhederne at låne penge i banken. Selv sunde virksomheder får afslag på lån. I 2012 vil udviklingen blive forværret, da behovet for kapital stiger yderligere i virksomhederne, mens bankerne ikke forventes at hæve deres udlån.

FSR - danske revisorer

Seks ud af ti revisorer oplever, at flere sunde virksomheder får helt eller delvis afslag på låneanmodninger i banken i forhold det sidste år. Det viser en ny undersøgelse fra FSR – danske revisorer.
Undersøgelsen viser samtidig en udpræget pessimisme blandt revisorerne, da to tredjedele af dem vurderer, at det generelt er blevet sværere at låne penge i forhold til samme tidspunkt sidste år. Udsigterne for 2012 tegner ikke bedre, da syv af 10 revisorer vurderer, at virksomhedernes behov for kapital vil øges i 2012, men hele 82 procent af revisorerne ser ikke i kortene, at bankerne vil øge deres udlån det næste år.

”Tallene bekræfter og forstærker et billede, vi har set tegnet gennem hele sidste del af 2011. De danske virksomheder bliver fortsat mere og mere klemte på deres kredit og finansieringsmuligheder. En stor del skyldes, at banksektoren for alvor har trukket i håndbremsen på deres udlån,” siger administrerende direktør i FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen og uddyber:

”Undersøgelsen viser tydeligt, at situationen også rammer de sunde virksomheder, og at situationen risikerer at blive forværret i 2012. Den manglende finansiering er en af de største barrierer for vækst i virksomhederne. Derfor er der brug for at se på, hvordan man fra politisk hold bedst kan støtte op om virksomhederne, så vi undgår et totalt vækststop i 2012.”

Revisorerne: Styrk Vækstfonden
Spørger man revisorerne, hvordan man bedst kan forbedre kreditmulighederne for virksomhederne, peger halvdelen på bedre adgang til støtte gennem Vækstfonden, som en løsning, mens godt en tredjedel foreslår, at man bør se på mulighederne i skattekreditter.

”Det er tydeligt, at det ikke er gennem bankerne, at revisorerne ser en løsning på virksomhedernes finansieringsproblem. Mange peger på mulighederne i Vækstfondens låneprodukter. Et eksempel er Vækstkautionen, som indtil videre er en succes - virksomhedernes efterspørgsel har været stor. Men hvis den nuværende interesse for ordningen fortsætter, kan vi godt frygte, at ordningen løber tør for penge allerede tidligt i 2012. Derfor vil bør politikerne handle nu og udvide lånerammen,” siger Charlotte Jepsen.

 

Læs hele undersøgelsen:

Grafik - sunde virksomheder får afslag i banken
"Flere sunde virksomheder får helt eller delvist afslag på låneanmodninger i banken i forhold til samme tid sidste år"?

Kilde: FSR – survey, januar 2012

 

Grafik – pessimismen er forstærket
Hvordan oplever du virksomhedernes aktuelle adgang til lånekapital hos banker, kreditinstitutter, investorer mv. i forhold til samme tidspunkt sidste år?

Kilde: FSR – survey, januar 2012

 

Om undersøgelsen:
346 medlemmer af FSR – danske revisorer fik tilsendt surveyen. I alt har 184 revisorer svaret på undersøgelsen, der blev gennemført i december 2011. Dette giver en svarprocent på 53 pct.
FSR - surveys respondenter består af praktiserende revisorer fra hele landet, der har deres daglige gang blandt danske virksomheder og dækker et bredt udsnit af revisorstanden.

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Tom Vile Jensen

  Direktør - Erhvervspolitisk Center

  3369 1051
  4193 3151
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169