Ny erklæringsstandard giver bedre rammevilkår for virksomhederne

PressemeddelelseMed Folketingets beslutning om at indføre en ny erklæringsstandard for mindre virksomheder har Danmark lagt sig i førertrøjen i forhold til de øvrige EU-lande. Den nye erklæringsstand er målrettet mindre virksomheder med en omsætning på op til 72 mio. kr. og er den første af sin art i EU

Revision

Regeringen og et enigt Folketing har i dag besluttet at indføre en ny erklæringsstandard til mindre virksomheder, som et alternativ til revision. Den nye erklæringsstandard er med til at sikre bedre og mere fleksible rammevilkår for virksomheder med en omsætning på op til 72 mio. kr. Den nye erklæringsstandard er baseret på et oplæg fra FSR – danske revisorer, som tilbage i 2009 tog initiativ til at udarbejde et forslag til en erklæringsstandard til mindre virksomheder.

Ifølge FSR – danske revisorers formand, Morten Speitzer, retter erklæringsstandarden sig mod mindre virksomheder, der ønsker en erklæring på årsregnskabet, men som samtidig vurderer, at de ikke har behov for den høje grad af sikkerhed, som opnås ved revision.

”Jeg er meget glad for, at Folketinget er blevet enige om at skabe bedre rammevilkår for de mindre virksomheder i Danmark. Fremover får den lille håndværker- eller iværksættervirksomhed mulighed for at lade deres regnskab gennemgå efter en ny og mindre omfattende erklæringsstandard, der i højere grad er tilpasset deres behov”, siger Morten Speitzer, formand for FSR – danske revisorer.

Skaber bedre balance
Hidtil har de internationale revisionsstandarder skullet anvendes på alle lovpligtige revisioner uanset virksomhedens størrelse. Dette kan i nogle tilfælde medføre en meget omfattende indsats fra revisors side. Med den nye erklæringsstandard kan revisor fremover foretage et såkaldt "Review af regnskaber", tilsat nogle supplerende handlinger, der er med til at forøge sikkerheden for revisors konklusion. Det er fx kontrol af indberetninger til SKAT og engagementsforespørgsler til virksomhedens kreditgivere.

”Den nye erklæringsstandard skaber en fornuftig balance mellem hensynet til at gøre det lettere at drive virksomhed og hensynet til at bevare en fornuftig kontrol, kvalitet og troværdighed i den information, der tilgår investorer, kreditgivere og andre regnskabsbrugere. Vi er tilhængere af, at det skal være lettere at drive virksomhed i Danmark. Samtidig er det vigtigt, at de virksomheder, der får mulighed for at fravælge revision, fortsat aflægger regnskaber, som brugerne kan have tillid til”, siger Morten Speitzer. 

DK som foregangsland
Udenfor landets grænser har arbejdet med at skabe et alternativ til revision for mindre virksomheder tiltrukket sig en del opmærksomhed. EU-Kommissionen har fx fulgt arbejdet med standarden tæt og givet udtryk for et behov for et målrettet produkt til de mindre virksomheder. Og også blandt de Nordiske lande er der en betydelig interesse for den danske erklæringsstandard.

”I Danmark har vi langvarig tradition for at revidere virksomheder med en omsætning på helt ned til 8 mio. kr. Nu lemper vi så revisionen op til EU-grænsen på 72 mio. kr. i omsætning, men sikrer, at der kommer noget andet i stedet, så investorer, kreditorer og andre regnskabsbrugere fortsat kan handle i tillid til at tingene er i orden. Dette arbejde er ikke gået upåvirket hen i omverdenen og gør os til et foregangsland på revision i Norden og resten af EU”, siger Morten Speitzer.

 
Læs mere

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Anders Lau

  Kommunikationschef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147