Stor stigning i antallet af revisionsanmærkninger

PressemeddelelseAntallet af gange, hvor revisor føler sig nødsaget til at tage et forbehold eller give en supplerende oplysning på virksomhedernes årsregnskaber stiger markant. Stigningen er udtryk for en stor usikkerhed i markedet og i virksomhederne, og revisors advarselsflag er væsentlig information for bl.a. investorer, kreditorer og banker, siger Morten Speitzer, formand for FSR – danske revisorer

FSR - danske revisorerRegnskab

På bare ét år er antallet af revisionsanmærkninger i form af et forbehold eller en supplerende oplysning på virksomhedernes regnskaber steget med 7000. Fra godt 29.000 anmærkninger i 2010 til mere end 36.000 anmærkninger i 2011. Det svarer til en stigning på næsten 25 pct. på ét år.

Det viser en ny undersøgelse af udviklingen i revisionsanmærkninger fra 2006-2011. Undersøgelsen er baseret på en særkørsel, som Experian har foretaget for FSR – danske revisorer.

Figur 1. Udviklingen i antal regnskaber med revisionsanmærkning i form af et forbehold eller en supplerende oplysning, 2006-2011.
 
                                                                                        Kilde: Experian

Formand for FSR – danske revisorer, Morten Speitzer mener, at udviklingen er et udtryk for øget usikkerhed i markedet og i virksomhederne:   

”Det er nærliggende at antage, at udviklingen hænger sammen med, at virksomhederne er pressede på økonomien. Når usikkerheden er for stor, eller revisor er uenig med ledelsen, så skal revisorerne hejse et advarselsflag i form af et forbehold eller en supplerende oplysning. Uden den information fra revisor er banker, investorer og andre kreditorer afskåret fra væsentlig og måske kritisk viden om usikkerhederne i virksomheden”, siger Morten Speitzer.

Flere forbehold for going concern
De senere år er der registreret markante stigninger i antallet af årsregnskaber med en revisionsanmærkning. Fra 2006 til 2009 steg antallet af revisionsanmærkninger således fra godt 8000 til 15.600 anmærkninger svarende til næsten en fordobling. Fra 2009 til 2010 skete der igen næsten en fordobling i antallet af anmærkninger fra 15.600 til 29.200. En del af forklaringen på denne stigning skyldes dog en ændret praksis i registreringen af revisionsanmærkninger hos Experian.

”Resultatet af undersøgelsen stemmer med det, vi hører fra vores medlemmer. Mange revisorer oplyser fx, at de giver flere forbehold end tidligere for, om virksomheden kan fortsætte driften yderligere ét år. Andre oplyser, at de giver flere forbehold for værdiansættelser af fx ejendomme og goodwill. Mange revisorer giver også udtryk for, at de skriver flere supplerende oplysninger for ulovlige aktionærlån end tidligere. Alt sammen informationer, der peger på risici i regnskabet og for den pågældende virksomhed, og som regnskabsbrugeren skal være meget opmærksom på”, siger Morten Speitzer.