Højere krav til bestyrelsernes kompetencer

PressemeddelelseNy undersøgelse af bestyrelsesarbejdet i danske bestyrelser sætter fokus på bestyrelsernes sammensætning og kompetencer i lyset af den finansielle krise.

FSR - danske revisorer

Bestyrelsesarbejdet stiller i dag større krav til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og erfaring, end før den finansielle og økonomiske krise indtraf. Det svarer ni ud af 10 revisorer i en ny survey foretaget blandt 229 godkendte revisorer, som FSR – danske revisorer har gennemført. Det er især kompetencer som økonomisk indsigt, strategisk tænkning og forretningsmæssig forståelse, som revisorerne mener, at der er et øget behov for i bestyrelserne.

”Undersøgelsen viser, at krisen stiller store krav til bestyrelsernes kompetencer. Særligt kravene til økonomisk forståelse og strategisk indsigt er øget de seneste år. I Det er egentlig ikke så overraskende i lyset af, at vi står over for en krise af hidtil uset omfang,” siger erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer Tom Vile Jensen. 

Figur: Stiller bestyrelsesarbejdet større krav til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og erfaring end før krisen indtraf?

Kilde: FSR - Survey

Resultatet af undersøgelsen viser, at de høje krav til bestyrelses-medlemmernes kompetencer og erfaring i et vist omfang bliver honoreret i de eksisterende bestyrelser.
Hver femte revisor svarer således, at de er ’enige’ eller ’helt enige’ i, at bestyrelserne besidder det rette miks af kompetencer og erfaring til at tackle de udfordringer, som virksomhederne står over for de kommende 3 år.
Godt fire ud af 10 er ’hverken enige eller uenige’ i dette spørgsmål, mens knap hver tredje (32 pct.) er enten ’uenige’ eller ’helt uenige.

”Selv om mange bestyrelser er professionelt ledet, tror jeg heller ikke, at der er nogen tvivl om, at der også er en del bestyrelser, der er udfordret kompetencemæssigt. Fremadrettet er det noget, bestyrelserne er nødt til at have mere fokus på,” siger Tom Vile Jensen.
  

Læs hele undersøgelsen her:
FSR – survey: Bestyrelsernes sammensætning og arbejde
   - oktober 2012
 (pdf)

Om FSR - survey

FSR – Survey består af 522 revisorer fordelt over hele landet. Størstedelen af de deltagende revisorer arbejder til dagligt som aktive revisorer og har deres daglige gang blandt danske virksomheder. En lille del (4,7 pct.) arbejder ikke længere som aktive revisorer, men som økonomidirektører, controllers eller med intern revision. I alt er 36 pct. af deltagerne i FSR – Survey registrerede revisorer, og 64 pct. er statsautoriserede revisorer.

229 respondenter har besvaret spørgeskemaet i denne undersøgelse, svarende til en svarprocent på 44. Beregningerne er foretaget på baggrund af de besvarede spørgsmål. Det vil sige, at evt. blanke besvarelser på enkelte spørgsmål er taget ud af beregningerne.

35 pct. af revisorerne i FSR - survey reviderer virksomheder i regnskabsklasse B, 21 pct. reviderer store virksomheder i regnskabsklasse C, mens fem pct. reviderer børsnoterede virksomheder i regnskabsklasse D. 25 pct. af revisorerne reviderer desuden enkeltmands virksomheder i regnskabsklasse A. Disse virksomheder har dog som hovedregel ikke bestyrelser. En mindre andel af revisorerne i panelet reviderer ikke, men varetager typisk økonomifunktioner i erhvervslivet. Hovedparten af deltagerne i panelet reviderer årligt virksomheder i flere forskellige regnskabsklasser.