Kreditpakke: Tiltrængt pengeindsprøjtning til de små virksomheder

PressemeddelelseRegeringen, V, K og DF har netop indgået en aftale om en kreditpakke til de små og mellemstore virksomheder. Pakken skal blandt andet styrke virksomhedernes mulighed for at få lån under to millioner kroner. FSR – danske revisorer mener, at fokus på de mindre lån kan blive afgørende for virksomhederne.

SMVFSR - danske revisorer

For at styrke de små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering har regeringen indgået aftale om en kreditpakke med K, V og DF. Kreditpakken skal ifølge aftalen danne basis for et øget udlån på mere end 12 milliarder kroner frem mod 2015.

Som en del af aftalen bliver Vækstfondens tilbud om ”Kom-i-gang-lån” og ”vækstkaution” omlagt til en ny ordning, hvor Vækstfonden fremover tilbyder ”små vækstkautioner” på lån for højst 2 millioner kroner.

”Det er godt tænkt at styrke og udvide netop ordningerne i regi af Vækstfonden. Virksomhederne, deres rådgivere og banker kender systemet, og vi ved, at der skabes arbejdspladser for hver udlånt million,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen.

Revisorerne, der hvert år reviderer næsten 200.000 virksomheder, har flere gange påpeget, at finansiering er den største barriere for vækst.

”Det vigtige ved aftalen er, at vi nu får styrket lånene målrettet de mindste virksomheder, for det er især hos de små virksomheder, at udfordringen med at få finansiering er størst. Derfor vil vi også opfordre til, at udviklingen i disse lånetyper bliver fulgt nøje, så vi hele tiden sikrer, at de mindre virksomheder får en betydelig andel af de milliarder, der nu er sat af i den samlede pakke,” siger Tom Vile Jensen 

De nye ”små vækstkautioner” skal efter planen stå klar allerede fra starten af 2013.

”Ordningerne vil betyde, at penge fortsat kan flyde, til især de mindre virksomheder der er hårdest trængt. Det er derfor også godt, at tiltagene allerede vil være oppe at køre lige efter nytår,” siger Tom Vile Jensen. 

Øvrige initiativer
Kreditpakken sætter også fokus på de større lån. Vækstfonden får fremover mulighed for at give ”vækstgarantier” til virksomheder, der har brug for garantier over 2 millioner kroner. Samtidig får fonden mulighed for også at tilbyde efterstillede lån på over 2 millioner kroner. De efterstillede lån bliver prissat, så de ikke vil konkurrere med det kommercielle finansieringsmarked.

Herudover åbner pakken for, at Eksport Kredit Fonden kan give garantier for investeringslån til eksportvirksomheder, der vil udvide deres produktionsfaciliteter i Danmark. Garantierne skal gøre det mere attraktivt for eksportvirksomheder at investere i udviklingen af produktionsapparatet i Danmark frem for i udlandet.

Læs mere: