Udlånsredegørelse: Nedkølet lånemarked så langt øjet rækker

PressemeddelelseBankerne er pressede, og især små virksomheder har fortsat meget svært ved at få lån - de rammes tilmed af højere låneomkostninger. Situationen kan ende i en nedfrysning af SMV-segmentets lånemuligheder med tab af arbejdspladser, advarer FSR – danske revisorer

FSR - danske revisorerSMV

Det er fortsat meget svært for virksomhederne at få finansiering og kredit. Dermed er der ikke opklaring at spore for de mange virksomheder, som har svært ved at skaffe finansiering.  Det viser den redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, som Erhvervs- og Vækstministeriet har udsendt.

Redegørelsen fra Erhvervs- og Vækstministeriet rejser især advarselsflaget ved de små virksomheder og påpeger, at udviklingen i reguleringen af - og problemerne i - banksektoren fremadrettet vil gøre det endnu sværere for mindre virksomheder at få adgang til finansiering.

”Det er vigtigt at huske, at bankerne også er under pres. De kan ikke bare åbne for pengesluserne, så mange virksomheder skal belave sig på hårde tider på lånemarkedet lang tid frem. Med den fortsatte uro i banksektoren og gældskrise i de sydeuropæiske lande kan situationen hurtigt gå fra nedkølet til bundfrossen,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen og tilføjer:

”Når vi spørger revisorerne, vurderer hver tredje, at især mange mindre virksomheder er i fare for ikke at have et fornødent kapitalberedskab til at køre videre året ud. Derfor kan mangel på kredit og finansiering blive et overlevelsesspørgsmål for mange virksomheder, og det vil som minimun sætte en effektiv stopper for udviklingen i mange virksomheder.”

Ingen bedring i sigte - behov for yderligere hjælp
Regeringen har i marts 2012 afsat godt 1 milliard kroner til Vækstkaution og ansvarlige lån i Vækstfonden, samt 15 milliarder kroner til eksportlån og 20 milliarder til eksportgarantier. Det er initiativer, som gavner virksomhederne her og nu, og FSR – danske revisorer ser positivt på styrkelsen af disse ordninger. Men der er også plads til forbedringer.

"Regeringen har taget mange gode, men også nødvendige, initiativer til at hjælpe virksomhederne på finansieringen. Der er ingen væsentlig bedring af kreditsituationen i sigte. Derfor kan yderligere tiltag i form af ekstra midler til fx vækst- og eksportkaution blive nødvendige ret hurtigt. Også helt nye tiltag bør overvejes såsom erhvervsobligationer, hvor vi pt. afventer regeringens udvalg,” siger Tom Vile Jensen.

Fakta - dyrere at låne for små virksomheder
Det fremgår af Erhvervs- og Vækstministeriet redegørelse, at kreditinstitutternes udlån til erhverv yderligere er strammet svagt over det sidste halve år. Samtidig er rentespændet mellem lån over og under 7,5 millioner kroner blevet større i Danmark. Dermed er det alt andet lige blevet relativt dyrere for mindre danske virksomheder at få lån.

Udviklingen i rentespændet mellem store og små lån
Forskellen i kreditinstitutternes renter på nye lån (ekskl. kassekreditter) til erhvervsvirksomheder med en rentebindingsperiode på op til og med 1 år. Små lån er lån op til 7,5 mio. kr. (1 mio. €), og store lån er over 7,5 mio. kr. 3-måneders glidende gennemsnit.


Kilde: Danmarks Nationalbank, ECB samt egne beregninger

Stigende rentemarginaler
Den faldende rente har ikke givet positiv afsmitning på virksomhedernes vilkår. Rentenedsættelserne er udjævnet af stigende marginaler hos bankerne. Rentemarginalen for virksomheder er steget fra 3,6 procentpoint i april 2011 til 4,4 procentpoint i april 2012, viser redegørelsen fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

Læs mere:

 

 

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør - Erhvervspolitisk Center

  3369 1051
  4193 3151
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169

Nyheder om fsr - danske revisorer og smv