Alternativ til revision for mindre virksomheder ser dagens lys

PressemeddelelseRegeringen fremlagde i dag en ny erklæringsstandard som alternativ til revision for mindre virksomheder. Standarden kan gøre hverdagen lettere for mange mindre virksomheder. FSR – danske revisorer bakker op om regeringens forslag, men påpeger samtidigt, at der bliver mindre kontrol af virksomhederne, når regeringen samtidig vælger at fjerne revisionspligten for de mindre holdingselskaber.

RevisionSMV

Det skal være lettere for de mindre virksomheder at drive forretning. Det er hovedformålet med det lovforslag om en ny erklæringsstandard for netop disse virksomheder, som regeringen i dag præsenterede som en del af sit nye lovprogram 2012-2013.

Forslaget til erklæringsstandarden er det første større initiativ i regeringens forenklingsindsats og kan ifølge regeringen spare virksomhederne for op mod 400 mio. kr.. Den nye erklæringsstandard er baseret på et forarbejde fra FSR - danske revisorer.
Foreningen er positiv over for forslaget, som vil gøre det lettere og billigere for de mindre virksomheder at få en erklæring fra revisor på regnskabet.

”Det er positivt, at de mindre virksomheder får mulighed for at vælge et alternativ til revision, for der er forskel på en stor international koncern og så et tømmerfirmas behov, siger formand for FSR – danske revisorer Morten Speitzer. Og han uddyber: 

”Den nye erklæringsstandard vil være til stor gavn for de virksomheder, der ønsker en erklæring på regnskabet, men som ikke har behov for den høje grad af sikkerhed, der ligger i en revision. Virksomhederne kan selvfølgelig fortsat få revision, hvis de ønsker dette. Det kan fx også være et ønske fra virksomhedens bank eller leverandører.”

Af lovudkastet fremgår, at virksomheder med en omsætning på op til 72 mio. kr. (regnskabsklasse B) for fremtiden som alternativ til revision kan få regnskabet gennemgået efter erklæringsstandarden. Virksomheder med en omsætning under 8 mio. kr. kan helt fravælge både revision og den nye erklæringsstandard.

Lempelse betyder mindre kontrol
Som noget helt nyt foreslår regeringen, at holdingselskaber hvor koncernen har under 8 mio. kr. i omsætning helt fritages for revisionspligt (hidtil har disse selskaber været underlagt fuld revisionspligt). Samtidigt vil holdingselskaber også kunne anvende standarden, hvis koncernens omsætning er under 72 mio. kr.

”Politikerne skal dog gøre sig klart, at de med beslutningen om at fjerne revisionspligten for de mindre holdingselskaber, får mindre kontrol end ved revision. Det betyder mindre transparens om, hvad der sker i de mange virksomheder, der nu helt kan slippe for revision eller en gennemgang efter erklæringsstandarden”, siger Morten Speitzer.

Loven forventes at træde i kraft den 1. januar 2013 og som udgangspunkt med virkning for regnskabsår, der starter efter denne dato.

Læs hele lovforslaget:
L 26 - Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (åbner på Folketingets hjemmeside)

 

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør - Erhvervspolitisk Center

  3369 1051
  4193 3151
 • Anders Lau

  Kommunikationschef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147