Fortsat mange ulovlige aktionærlån

PressemeddelelseHovedaktionærer og virksomhedsledere i tusindvis af danske selskaber har optaget ulovlige lån til sig selv de senere år. Fra politisk hold bliver der nu sat ind over for problemet, men mange selskaber har fortsat mulighed for at ”flyve under radaren”.

FSR - danske revisorerSMV

Over 16.400 virksomheder fik en revisionsanmærkning i 2011 regnskabet, fordi virksomhedsejere og andre nærtstående parter havde optaget et ulovligt lån i selskabet. Det er det hidtil højeste antal registrerede virksomheder med ulovlige lån.  

Det viser en ny analyse fra FSR – danske revisorer af udviklingen i brugen af ulovlige lån i aktie- og anpartsselskaber i Danmark. Analysen er fortaget på baggrund af en særkørsel hos kreditanalysevirksomheden Experian og FSR-beregninger.

Figur 1: Udviklingen i antallet af regnskaber med ulovlige aktionær-, anpartshaver- og ledelseslån.

Kilde: Experian.

Omfanget af ulovlige lån i danske selskaber er steget voldsomt de senere år. På bare fem år er der således sket næsten en fordobling af antallet af ulovlige lån i virksomhederne. Blandt andet på den baggrund vedtog Folketinget i september et indgreb mod de ulovlige lån som en del af skattereformen. Indgrebet betyder, at ulovlige aktionærlån optaget den 14. august 2012 eller senere nu er skattepligtige som udbytte eller løn, hvis det er optaget af aktionærer med bestemmende indflydelse.

Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR – danske revisorer, er tilfreds med, at der nu bliver fulgt op på de mange ulovlige lån:

”Jeg er først og fremmest glad for at kunne konstatere, at revisorerne hejser et advarselsflag i regnskabet, når der er et ulovligt lån i selskabet. Hidtil har det dog knebet med opfølgning fra myndighedernes side. Nu har man så fra politisk hold sat fokus på problemet og vedtaget en skattereform, der efter alt at dømme sætter en effektiv stopper disse aktionærlån, fordi de nu bliver beskattet som løn eller udbytte. Det er jeg tilfreds med”, siger Charlotte Jepsen.

Mulighed for at flyve under radaren
Det er imidlertid kun de virksomheder, der bliver revideret, hvor der er en reel opdagelsesrisiko ved at optage et ulovligt aktionærlån.
Et selskab, der fravælger revision, får ikke gennemgået regnskabet af en uafhængig revisor. Dermed er der heller ikke nogen til at opdage et ulovligt lån og gøre opmærksom på det i påtegningen over for virksomhedens interessenter, herunder SKAT. I 2011 var der ifølge Experians data godt 20.000 virksomheder, der havde fravalgt revision, og hvor det derfor ikke umiddelbart er muligt at opgøre antallet af ulovlige aktionærlån.

”Omfanget af ulovlige lån er formentlig større end analysen viser. De virksomheder, der fravælger revision bliver som udgangspunkt ikke kontrolleret og kan derfor flyve under radaren”, siger Charlotte Jepsen og tilføjer:

”Analysen viser også, at det navnlig er de mindre virksomheder i regnskabsklasse B, der har mange ulovlige lån. Det er i sig selv interessant, fordi det netop er klasse B-virksomhederne, man fra politisk hold har villet fritage for revisionspligt.”

Se hele analysen:
Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder – oktober 2012 (pdf)

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169