11.000 færre selskaber med underskud

PressemeddelelseSet over det seneste år er der cirka 11.000 færre selskaber med underskud i deres seneste årsregnskab.
I alt har 36,1 pct. af de danske selskaber underskud, hvilket er den laveste andel i 3. kvartal siden 2008.

FSR - danske revisorerRegnskabSMV

Dansk erhvervsliv fortsætter den positive økonomiske udvikling. For femte kvartal i træk falder antallet af selskaber med underskud. Det viser en analyse, FSR – danske revisorer har udarbejdet i samarbejde med Experian. Undersøgelsen udføres hvert kvartal og bygger på en gennemgang af de cirka 190.000 danske selskabers senest registrerede årsregnskaber.

”I fem kvartaler i træk har vi set færre selskaber med underskud, og i løbet af det seneste år har cirka 11.000 selskaber vendt et underskud til overskud. Efter stilstand i udviklingen i det meste af 2012, tegner faldet i andelen af selskaber med underskud et billede af, at dansk erhvervsliv har fået det bedre,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen.

Andelen af selskaber med underskud i det seneste årsregnskab er siden oktober 2012 faldet med 5,8 pct.point fra 41,9 til 36,1 pct.

”Brancher som landbruget, fremstillingsindustrien og byggeriet har alle fået det bedre de seneste par år, hvis vi bruger underskud som målestok. Landbruget har oplevet det største fald på hele 9,1 pct.point det seneste år,” siger Tom Vile Jensen.

 
Læs hele analysen inkl. udviklingen i egenkapital og angrebet egenkapital:

Figur: Udviklingen i andel selskaber med underskud (alle kvartaler)

Om analysen:
I samarbejde med Experian offentliggør FSR – danske revisorer hvert kvartal en status på den økonomiske situation og udvikling i de danske virksomheder. Godt 190.000 selskaber indgår i opgørelsen.

I Experians database udarbejdes et ”statusbillede” hver 3. måned. Det vil sige, at der hver tredje måned tages en måling i den samlede selskabspopulation, hvor det opgøres, hvor stor en andel af de danske selskaber der i deres seneste årsregnskab har underskud og/eller angrebet egenkapital.