17 forslag styrker kvaliteten i revisorbranchen

PressemeddelelseKvalitetsudspil fra revisorbranchen lægger op til at hjælpe medlemmer, der har problemer med kvaliteten, men også sanktionere hårdere, hvis der ikke er vilje til at forbedre indsatsen. Branchens kvalitetsudspil lanceres parallelt med, at Revisortilsynet offentliggør sin årlige redegørelse.

FSR - danske revisorerOm revisorRevision

FSR – danske revisorer lancerer i dag - den 9. december - 17 forslag, der skal bidrage til at sikre en fortsat høj kvalitet i revisorbranchen. Kvalitet er den vigtigste politiske mærkesag for foreningen i de kommende år, og initiativet støtter op om kvaliteten i medlemmernes arbejde.

”Der er tale om et omfattende initiativ med 17 forslag, der på hver deres måde bidrager til at styrke kvaliteten og dermed den tillid og troværdig, der er branchens adelsmærke”, siger formand for FSR – danske revisorer, Morten Speitzer.

Formanden peger på, at kvaliteten i branchen generelt er meget høj, og at det er under 50 sager årligt, der går revisor imod ved Revisornævnet.

”Revisorerne reviderer over 180.000 regnskaber årligt foruden et ukendt stort antal andre erklæringer med sikkerhed. I det perspektiv er 50 afgørelser ved Revisornævnet ikke alarmerende, og niveauet for bødesager er faktisk relativt lavt sammenholdt med fx advokater og ejendomsmæglere. Derfor mener jeg med rette, at vi kan sige, at kvaliteten i branchen er høj, men derfor kan der alligevel godt være plads til forbedringer”, siger Morten Speitzer og tilføjer:

”Vi tager kvaliteten alvorligt, og vi har den holdning, at der skal sanktioneres hårdt, hvis der er revisorer som groft og gentagne gange tilsidesætter regler og standarder. Omvendt kunne vi også godt tænke os, at man lempede sanktionerne for de mindre alvorlige sager, så ubetydelige fejl, som ikke har betydning for kvaliteten af regnskabet, ikke nødvendigvis sanktioneres med store bøder, men at Revisortilsynet i stedet kunne give en advarsel.”

Læs hele kvalitetsudspillet her

Mere hjælp og vejledning
Blandt de 17 forslag er der flere, der lægger op til at understøtte de medlemmer, der er udfordret af de høje kvalitetskrav i branchen. Det er fx forslag om særlige tilbud til små revisionsvirksomheder, en virksomhedsportal for SMV–revisorer, som søger samarbejdspartnere og oprettelse af et "kvalitetskorps", der rejser rundt i landet og hjælper medlemmer med konkrete kvalitetsproblemer.

Administrerende direktør i FSR – danske revisorer Charlotte Jepsen glæder sig over, at der er mere hjælp på vej til de medlemmer, som har den gode vilje, men som har problemer med at leve op til de meget høje kvalitetskrav, der er i branchen.

”Der er ingen tvivl, om at de skærpede krav i standarder, lovgivning og kvalitetskontrollen gennem de senere år har udfordret branchen – og ikke mindst de helt små revisionsvirksomheder. Her er der fremover hjælp at hente i form af konkret assistance og vejledning. Samtidig sætter vi ind med nye skærpede krav og sanktioner over for de heldigvis få, der ikke har viljen, og som derfor skal gøre op med sig selv, om de ønsker at være en del af det gode selskab”, siger Charlotte Jepsen, og tilføjer:

”Ud over hjælp og vejledning handler en række af forslagene også om mere selvjustits i foreningen. Det er et problem for branchen og foreningens omdømme, hvis vi accepterer brodne kar blandt medlemmerne. Det at være medlem af FSR – danske revisorer skal være et kvalitetsstempel i sig selv. Nogle af forslagene lægger derfor op til en hårdere linje med mulighed for eksklusion af medlemmer, som har en uacceptabel og kritisabel adfærd.”

Små tegn på forbedringer
Foreningens kvalitetsudspil kommer samtidig med, at Revisortilsynet offentliggør sin årlige kvalitetsredegørelse for 2012. Selvom redegørelsen for 2012 kontrollen viser små tegn på forbedringer, er der desværre fortsat mange revisionsvirksomheder og revisorer, der får en sanktion i tilsynets kontrol.

Redegørelsen, der i år omfatter 180 revisionsvirksomheder og 489 revisorer, viser blandt andet, at 10 pct. af de kontrollerede revisionsvirksomheder blev indbragt for Revisornævnet i 2012, hvilket ligger på niveau med 2011. Ser man på den enkelte revisor er der til gengæld positivt nyt. Her er der sket et lille fald i andelen af revisorer, der bliver indklaget for Revisornævnet fra 17 pct. i 2011 til 15 pct. i 2012.

En af de hyppigste fejl, som Revisortilsynet finder, er problemer med kvalitetsstyringssystemet, som ikke bliver brugt rigtigt. På den baggrund har foreningen spillet ud med et konkret forslag om at oprette et ”kvalitetskorps”, som kan yde hjælp og bistand til medlemsvirksomhederne.

”Det er planen, at foreningens medlemmer mod betaling skal kunne købe et tjek af virksomhedens kvalitetsstyringssystem og få tjekket, om systemet bliver brugt rigtigt i forhold til de sager, som virksomheden har. Netop ved at tage udgangspunkt i virksomhedens egne sager, tror jeg, at virksomhederne vil kunne se en fordel i at benytte sig af ordningen”, siger Charlotte Jepsen.

Andre forslag i kvalitetsudspillet, der følger op på problemer med kvalitetsstyringssystemet, er: 

 • Forslag om efteruddannelseskrav om brug af kvalitetssikringssystemer
 • Forslag om eksklusion af medlemmer, efter en eller flere kvalitetskontroller med alvorlige fejl

For mange fejl i erklæringer
Et andet hyppigt problem, som Revisortilsynet finder i deres kontrol, er fejl i de afgivne erklæringer. Der er ingen tvivl om, at mange revisorer er udfordret af de mange nye love, regler og standarder på området. Det ændrer imidlertid ikke på, at revisors erklæringer skal leve op til de til enhver tid gældende krav. Foreningen har derfor blandt andet spillet ud med et forslag om styrket foreningskontrol med medlemmer, som har fejl i kvalitetskontrollen.

”Forslaget indebærer, at der sker en styrkelse i forhold til den hidtidige indsats med at følge op i forhold til medlemmer, der har særlige alvorlige problemer med kvaliteten. Den nye indsats ville ikke kun bestå af en vejledningsdel, men også af en efterfølgende kontrol med, at virksomheden følger vejledningen”, siger Charlotte Jepsen.

Andre forslag i kvalitetsudspillet, der følger op på fejl i de afgivne erklæringer, er: 

 • Forslag om flere møder for medlemmerne med kvalitet på dagsordenen
 • Forslag om aflæggelse af prøve hvis kvalitetskontrollen tre gange i træk ikke bestås

Behov for justeringer i kvalitetskontrollen
Foreningens formand, Morten Speitzer understeger, at foreningen med sit kvalitetsudspil ønsker at imødegå de problemer, som kvalitetskontrollen finder, men han peger samtidig på, at tilsynets redegørelse ikke kan tages som udtryk for den generelle kvalitet i branchen.

”Tilsynets redegørelse er baseret på en udvælgelse af sager inden for de områder, hvor man ved, der er problemer, og den derfor ikke kan tages som et udtryk for den generelle kvalitet. Vi mener derfor også, at man bør se på, hvordan kvalitetskontrollen er indrettet i dag, hvor alle revisionsvirksomheder kontrolleres på samme måde, uanset hvilke type kunder de har”, siger Morten Speitzer.

Formanden peger på, at man fx kan overveje at justere den såkaldte enkeltsagskontrol. Det kunne blandt andet ske ved at se på og reducere mængden af stikprøver i enkeltsagskontrollen af de mindre regnskabsklasser.

Læs mere:

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147