Antallet af konkurser falder fortsat – færrest i Vestdanmark

PressemeddelelseAntallet af konkurser er faldet med 7% i de første tre kvartaler af 2013 sammenlignet med samme periode sidste år. Samtidig har tredje kvartal i 2013 budt på det laveste antal konkurser siden finanskrisens start.

FSR - danske revisorerSMV

Tredje kvartal 2013 har resulteret i 1038 konkurser hos de danske virksomheder. Det er væsentligt lavere end i samme periode sidste år, hvor hele 1205 virksomheder gik konkurs i tredje kvartal. Man skal helt tilbage til finanskrisens start i tredje kvartal 2008 for at finde et lavere antal faktiske konkurser, hvis man ser på de ikke sæsonkorrigerede tal.

”Antallet af konkurser ligger lavt for et tredje kvartal, og vi ved også, at antallet af virksomheder med underskud er faldet med 11.000 fra tredje kvartal 2012 til tredje kvartal 2013. Det tegner samlet et positivt billede af erhvervslivets tilstand,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer Tom Vile Jensen og uddyber:

”Hvad vi ikke kan se, er tabet af arbejdspladser ved disse konkurser, og her kan billedet godt se mindre positivt ud. Eksempelvis ser vi flere større konkurser i bygge- anlægsbranchen i øjeblikket. Så selvom antallet af konkurser falder i bygge- anlægsbranchen, så vil en opgørelse over antallet af tabte jobs næppe vise en positiv udvikling.”

Konkursramte virksomheder bliver stadig ældre
Siden finanskrisens start er gennemsnitsalderen blandt de konkursramte virksomheder steget støt. I dag er mere end hver fjerde konkursramte virksomhed ældre end 10 år, mens kun 14% var over 10 år i første kvartal 2009.

”Den høje gennemsnitsalder kan være et udtryk for, at iværksættervirksomhederne er mere hårdføre, men det kan også skyldes, at iværksætterårgangene 2009-2011 er små, og der derfor er få mulige konkurser,” siger Kent Nielsen direktør i eStatistik.

Stigningen i gennemsnitsalderen er mest markant i Vestdanmark, hvor de konkursramte virksomheder er gået fra at være 6 år i gennemsnit i første kvartal 2009 til at være hele 9,5 år i gennemsnit i tredje kvartal 2013.
I Østdanmark er gennemsnitsalderen i samme periode kun steget med 1,5 år – fra cirka 6 år til cirka 7,5 år.

Flere konkurser i Østdanmark
Det lave antal faktiske konkurser i tredje kvartal 2013 er et udtryk for, at både Vest- og Østdanmark er på det laveste niveau siden første kvartal 2009. Udviklingen i perioden viser, at der generelt er flere konkurser i Østdanmark end i Vestdanmark.

Forskellen mellem Vest- og Østdanmark var mindst i tredje kvartal 2012, hvor der kun var 37 flere konkurser i Østdanmark end i Vestdanmark.
I tredje kvartal 2013 er forskellen i antallet af konkurser dog steget markant til en forskel på 158 – især på grund af et stort fald i antallet af konkurser i Vestdanmark.

 
Læs hele analysen:

Yderligere informationer: